Žebra

From WikiSkripta

Costa I.
Costa II.
Hrudní koš.
RTG hrudníku; žebra zvýrazněna.

Žebra neboli costae se označují podle pořadí číslicemi. V latinském názvosloví se používají číslice římské costa I–XII. V českém označení se používají číslice arabské 1.–12. žebro. Na každém žebru popisujeme několik částí:

 1. caput costae – hlavice žebra,
 2. collum costae – krček žebra,
 3. corpus costae – tělo žebra,
 4. tuberculum costae – hrbolek žebra.

Na kostěné hlavní části žebra – os costae se nacházejí:

 1. sulcus costae – mělký žlábek na dolní straně,
 2. crista costae – dolní hrana žebra,
 3. angulus costae – zakřivení žebra.

Facies articularis na žebru[edit | edit source]

 • Facies articularis capitis costae – je kloubní ploška na hlavici žebra, u II.–IX. žebra je rozdělena crista capitis costae na dvě plošky, protože tato žebra jsou spojena se dvěma sousedícími obratli.
 • Facies articularis tuberculi costae – tato ploška na hrbolku žebra se spojuje s příčným výběžkem obratle.
 • Volné konce žeberních chrupavek – plošky, které spojují žebro s hrudní kostí a nebo s předchozím žebrem.

Typy žeber[edit | edit source]

 • Costae verae – jsou žebra pravá, prvních 7 párů. Tato žebra jsou vpředu přímo skloubena s hrudní kostí pomocí jejich chrupavky.
 • Costae spuriae – jsou žebra nepravá, 8.–10. pár. Tato žebra jsou skloubena svými chrupavkami s chrupavkami předchozích žeber.
 • Costae fluctuantes – jsou žebra volná. Je to 11. a 12. pár. Tato žebra končí volně ve svalech břišní stěny.

Tvarové odlišnosti žeber[edit | edit source]

Některá žebra se liší od všeobecného tvaru.

 • Costa I. – na prvním žebru se nachází otisk podklíčkové tepnysulcus arteriae subclaviae a drsnatina pro úpon svalu – tuberculum musculi scaleni anterioris a drsnatina pro musculus scalenus medius.
 • Costa II. – drsnatina pro musculus scalenus posterior a tuberositas musculi serrati anterioris.
 • Costa XI. et XII. – jsou málo zakřivená a chybí jim tuberculum.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. sv. 1. s. 516. ISBN 80-7169-970-5.