Os sacrum

From WikiSkripta

Os sacrum (křížová kost) vzniká srůstem pěti křížových obratlů.

Anatomie[edit | edit source]

  • tato kost má trojúhelníkový tvar, kraniálně směřuje basis ossis sacri, která se svou kloubní plochou facies terminalis ossis sacri spojuje s facies terminalis inferior pátého lumbálního obratle. Mezi ně je vsunut nejkaudálnější discus intervertebralis, který je náchylný k herniaci.
  • má 4 části:
  1.  facies pelvina – obrací sa do malé pánve
  2.  facies dorsalis – obrací se dorzálně
  3.  pars lateralis
  4.  basis

Praktické poznámky[edit | edit source]

  • lumbalizace sakrálního obratle – když první sakrální obratel nesroste se zbytkem os sacrum
  • sakralizace lumbálního obratle – když i poslední lumbální obratel sroste s os sacrum
  • promontorium je nejméně plynulý přechod z jednoho zakřivení páteře do druhého

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]