Fibula

From WikiSkripta

Fibula
Lýtková kost
Fibula
Fibula
TA A02.5.07.001
Artikulující kosti tibia, talus (fibula není součástí kolenního kloubu)
Typ artikulace distální konec fibuly a tibie - syndesmosis
Funkce odstup pro svaly
Osifikace chondrogenní

Fibula (kost lýtková) se nachází laterálně oproti kosti holenní. Slouží pouze jako kost pro začátky svalů. Můžeme ji rozdělit na čtyři části:

  • caput fibulae – hlavice;
  • collum fibulae – krček;
  • corpus fibulae – tělo;
  • malleolus lateralis – zevní kotník.

Hlavice[edit | edit source]

  • Apex capitis fibulae – výběžek na hlavici.
  • Facies articularis capitis fibulae – styčná plocha pro tibii.

Krček[edit | edit source]

Krček je užší část mezi hlavicí a tělem.

Tělo[edit | edit source]

Stejně jako tělo tibie má tělo trojboký tvar. Rozlišují se tři plochy (facies medialis, lateralis et posterior) a tři hrany (margo anterior, posterior et interosseus). Na zadní ploše fibuly se nachází crista medialis – místo mezi začátky m. tibialis posterior a m. flexor hallucis longus.

Zevní kotník[edit | edit source]

Jde o něco distálněji než mediální kotník. Na zevním kotníku popisujeme:

  • facies articularis malleoli lateralis – styčná plocha pro kost hlezenní;
  • sulcus malleolaris – žlábek na zadní straně kotníku;
  • fossa malleoli lateralis – jamka pro úpon ligamentum talofibulare posterius.

Osifikace[edit | edit source]

Od 7. týdne těhotenství začíná osifikace v diafýze (stejně jako u tibie). V 1. roce začíná osifikovat distální epifýza a ve 3. roce proximální. Vytváří se i drobnější osifikační jádro v tuberositas tibiae. Mezi 15.–19. rokem srůstají obě epifýzy s diafýzou. U dívek dříve.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.