Os zygomaticum

Z WikiSkript

os zygomaticum
kost lícní
os zygomaticum
os zygomaticum
TA A02.1.14.001
Artikulující kosti maxilla, os temporale
Funkce spolu s os temporale tvoří arcus zygomaticus


Spája skelet tváre so stenou neurokrania, tvorí okraj vonkajšej steny orbity a časť spodného okraja. Významne sa podieľa na tvare a proporciách tváre.

  • Spolu s výbežkom os temporale vytvára arcus zygomaticus – jarmový oblúk.
  • Je spojená s processus zygomaticus maxily a jej dva výbežky tvoria ďalšie spojenia:
  1. processus frontalis – mieri kraniálne a spája jarmovú kosť s ala major klinovej kosti;
  2. processus temporalis – mieri dorzálne a spája sa s processus zygomaticus spánkovej kosti a vytvára arcus zygomaticus.

Otvory[upravit | editovat zdroj]

Do jarmovej kosti vstupuje a vetví sa v nej druhá vetva n. trigeminus, n. zygomaticus.

  • Foramen zygomaticoorbitale – na očnicovej ploche, n. zygomaticus tadiaľto vchádza do kosti.
  • Foramen zygomaticofaciale – na tvárovej ploche, odtiaľto vystupuje rovnomenná vetva nervu, čiže n. zygomaticofacialis.
  • Foramen zygomaticotemporale – odstup n. zygomaticotemporalis na temporálnej strane kosti.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.