Kosti dolní končetiny

Z WikiSkript

Kosti dolní končetiny neboli ossa membri inferioris jsou stejně jako u horní končetiny tvořeny pletencem (cingulum membri) a kostrou volné končetiny (skeleton membri liberi).

Cingulum membri inferioris[upravit | editovat zdroj]

Kosti dolní končetiny

Pletenec dolní končetiny je tvořen jedinou kostí − pánevní (os coxae, která vzniká spojením 3 složek spojených v době vývojové synchondrosou). Je kloubně připojena ke kostí křížové a ve sponě stydké je připojena k druhostranné pánevní kosti. Vzniká tak uzavřený útvar − pánev (pelvis).

Os coxae je tvořena 3 kostmi: kost kyčelní (os ilium), kost sedací (os ischii), kost stydká (os pubis). Chrupavčité hranice všech 3 kostí se v době vývoje setkávají ve formě písmene Y v jamce kyčelního kloubu (cartilago ypsinoformis).

Skeleton membri inferioris liberi[upravit | editovat zdroj]

Kost stehenní (femur)[upravit | editovat zdroj]

Femur je největší a nejsilnější kostí v lidském těle. Rozeznávají se na ní 4 hlavní části:

 • Caput femoris − hlavice kosti stehenní, zapadá do jamky acetabula a je součástí kyčelního kloubu;
 • Collum femoris − krček kosti stehenní, spojuje hlavici s tělem, svírá s corpus kolodiafyzární úhel o průměrné hodnotě 125°, jedno z nejčastějších fraktur na dolní končetině;
 • Corpus femoris − tělo kosti stehenní, nejdelší část kosti, na horní straně vybíhá ve 2 chocholíky − trochanter major et minor;
 • Condyli femoris − na distální straně se rozšiřuje ve 2 hrboly − epicondylus lateralis et medialis, které jsou součástí kolenního kloubu.

Čéška (patella)[upravit | editovat zdroj]

Patella se považuje za sesamskou kost v úponové šlaše čtyřhlavého svalu stehenního. Má facies articularis, facies anterior a basis a apex patellae. Apex je skryt v lig. patellae. Čéška je hmatná po své přední ploše a po obvodu (skrze šlachu m. quadriceps femoris).

Ossa cruris (kosti bérce)[upravit | editovat zdroj]

Patří sem kost holenní (tibia) − mediálně a kost lýtková (fibula) − laterálně.

Kost holenní (tibia)[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o silnou kost, postavenou mediálně vpředu. Dělí se na 3 části:

 • Proximální část − tvoří ji 2 široké kloubní hrboly − condylus lateralis et medialis, oba nesou na svém proximálním konci kloubní plochy (facies articularis superior) pro styk s kondyly femuru
 • Tělo kosti holenní (corpus tibiae) − silné, trojboké
 • Distální část − vybíhá ve vnitřní kotník − malleolus medialis

Na přední straně mezi kondyly se nachází mohutná drsnatina − tuberositas tibiae, kam se upíná šlacha čtyřhlavého svalu stehenního − lig. patellae.

Rentgenový snímek kostí dolní končetiny

Kost lýtková (fibula)[upravit | editovat zdroj]

Kost lýtková je tenká kost, uložená laterálně a vzadu. Nedá se říct, že má přímo nosnou funkci, slouží především jako místo svalových začátků (např. mm. fibulares). Má opět 3 části:

 • Caput fibullae − hlavice kosti lýtkové, nese kloubní plošku pro spojení s kostí holenní, těsně pod ní se nachází collum fibullae, na hlavici se upíná m. biceps femoris;
 • Corpus fibullae − má 4 hrany − přední, zadní, vnitřní a ventromediální;
 • Malleolus lateralis (zevní kotník) − zasahuje dále distálně než vnitřní kotník, k tibii je připojen syndesmosou doplněnou kloubní štěrbinou.

Kosti nohy (ossa pedis)[upravit | editovat zdroj]

Planta rtg snímek

Kosti zánártní (ossa tarsi)[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o 7 zánártních kůstek, tvořících tarsus pedis:

 • Kost hlezenní (talus) − skloubená s kostmi bérce, její části jsou trochlea, collum, caput (kloubní ploška pro skloubení s os naviculare), processus posterior - vybíhá dozadu, je zde rýha nazývající se sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi;
 • Kost patní (calcaneus) − největší, předozadně protáhlá kost nártu, má 3 kloubní plošky na dorsální straně kosti – facies articularis talaris anterior, media, posterior, sustentaculum tali - výběžek kosti patní podpírající talus, další části jsou tuber calcanei (nápadný útvar, upíná se sem šlacha trojhlavého svalu lýtkového − Achillova šlacha) a facies articularis cuboidea;
 • Kost loďkovitá (os naviculare) − proximálně kloubní ploška pro caput tali, distálně 3 trojúhelníkovité plošky pro ossa cuneiformia, nápadná je drsnatina – tuberositas navicularis, která je na živém hmatná;
 • Kost krychlová (os cuboideum) − nepravidelný tvar, proximálně má vlnovitě prohnutou kloubní plošku pro spojení s kostí patní, distálně kloubní plošky pro os metatarsale IV a V a mediálně kloubní ploška pro spojení se zevní klínovitou kostí;
 • Kosti klínovité (ossa cuneiformia) − jsou tři: os cuneiforme mediale (největší), intermedium a laterale.
Kosti nohy

V sestavení kostí nártních najdeme 2 proximodistální pruhy:

 • vnitřnítalusos naviculare − 3 ossa cuneiformia − 3 ossa metatarsalia
 • vnějšícalcaneusos cuboideum − 2 ossa metatarsalia

Kosti nártní (ossa metatarsi)[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o 5 nártních kůstek (os metatarsale), označované římskými I-V. Každá má 3 části − basis, corpus, caput. Dohromady tvoří metatarsus nohy (nárt). Stavbou, vývojem a osifikací jsou podobné metakarpu ruky.

Kosti prstců nohy (ossa digitorum pedis)[upravit | editovat zdroj]

Kostru prstců tvoří phalanges digitorum pedis. Každý prstec má 3 články − phalanx proximalis, media et distalis, výjimku tvoří palec, který má články dva (nemá phalanx media). Každý článek můžeme opět rozdělit na 3 části − basis, corpus, caput.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. s. 253-272. ISBN 80-7169-970-5.