Maxilla

From WikiSkripta

Levá maxilla (pohled zvenčí)

Maxilla (horní čelist) je základna obličejové části lebky. Jedná se o párovou kost skládající se z těla, ze kterého vystupují výběžky k okolním kostem.

Levá maxilla (pohled zevnitř)

Anatomické struktury[edit | edit source]

Corpus maxillae[edit | edit source]

Tělo horní čelisti se dělí na celkem čtyři plochy:

 • facies anterior – tvářová plocha
  • obsahuje margo infraorbitalis jako spodní kraj očnice
  • z plochy očnice ústí otvor foramen infraorbitale
  • kaudálně přechází v processus alveolaris, což je základna pro zuby, zároveň na nich dependentní
   • zubní lůžka, ve kterých jsou zuby uloženy se označují jako alveoli dentales
 • facies infratemporalis – dorsální plocha
  • prominuje zde zaoblení tuber maxillae
  • nachází se zde také četná foramina alveolaria obsahující kanály s nervy a cévním zásobením zadních zubů
 • facies orbitalis – tvoří část povrchu očnice a stýká se přitom s se slzní, čichovou a lícní kostí
  • mezi blízkým ala major ossis sphenoidalis a facies orbitalis je fissura orbitalis inferior, kudy prochází
   • n. zygomaticus, n. infraorbitalis (II. větev trigeminu)
   • a. infraorbitalis s v. ophthalmica inferior
  • začíná zde také sulcus infraorbitalis, který přechází v kanál a ústí jako foramen infraorbitale
 • facies nasalis – plocha tvořící součást vnější stěny nosu
  • obsahuje útvary vzniklé přítomností sousední lakrimální kosti a také hiatus maxillaris, vedoucí do sinus maxillaris, která tvoří jednu z vedlejších nosních dutin

Processus frontalis[edit | edit source]

Vpředu vystupující výběžek směrem kraniálním, kde se spojuje s čelní kostí, nosní a slzní kostí. Laterální plochou přitom hledí do nosní dutiny a mediálně obsahuje hrany pro připojení concha nasalis media a inferior.

Uložení v lebce

Processus zygomaticus[edit | edit source]

Podobný, trojboký a krátký výběžek, který se připojuje k os zygomaticum ve švu.

Processus palatinus[edit | edit source]

Vodorovná ploténka odstupující mediálně od maxilly, se symetrickou částí druhé maxilly splývá ve švu sutura palatina mediana. Obsahuje též spina nasalis anterior, která se nachází ventrálně na maxille. Dorsální spina nasalis posterior je součástí os palatinum.

Přední část maxilly, nesoucí dentes incisivi je označována jako premaxilla (os incisivum) a je důležitá z hlediska ontogeneze, kdy byla tato část samostatná a později srostla s maxillou. Zanechává po sobě canalis incisivus vedoucí některé nervy s nosní dutiny na patro.

Pohled na patro zezdola

Nejběžnější variace[edit | edit source]

Časté jsou rozštěpové vady, persistence srůstu premaxilly s maxillou v sutura incisiva, ústí canalis orbitalis v maxillárním sinu nebo variace uložení ústí v foramen infraorbitale.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. s. 163-166. ISBN 978-80-7169-970-5.