Metacarpus

From WikiSkripta

Metacarpy levé ruky
Zlomenina metacarpů

Kostra dlaně (metacarpus) je tvořena pěti kostmi (ossa metacarpi). Ty tvarově odpovídají dlouhým kostem, ale řadí se mezi kosti krátké (okolo 10 cm). Nachází se mezi karpálními kostmi (carpus) a články prstů (phalanges), kde jsou jak ke karpálním kostem, tak i k článkům prstů připojeny kloubně. Všechny klouby jsou zesíleny vazy z obou stran. Každá z kostí pak má svůj charakteristický znak, například os metacarpi I je nejkratší. Rozlišujeme na nich tři části:

  • basis – proximální rozšířený konec s kloubní jamkou, nasedá na carpus;
  • corpus – tělo (odpovídá diafýze);
  • caput – distální rozšíření kosti, na ni nasedají ossa digitorum.

Všechny kosti jsou z dorsální strany dobře hmatné. Jsou očíslovány od I. do V. v radioulnárním směru.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.