Os parietale

From WikiSkripta

Kost temenní je párová kost lebeční klenby tvořící temeno hlavy. Má čtverhranný tvar a je konvexitou mírně vyklenutá. Sestává se z jediné části, která je spojena s druhou temenní kostí a s ostatními kostmi lebky ve švech.

Vnější plocha levé kosti
Vnitřní plocha levé kosti

Anatomické struktury[edit | edit source]

Vnější plocha[edit | edit source]

  • Podobně jako čelní kost obsahuje zakřivené tuber parietale – místo, kde začala osifikace temenní kosti.
  • Linea temporalis superior – horní vyvýšená lišta pro spojení fascie m. temporalis.
  • Podobně tak linea temporalis inferior – dolní lišta pro připojení okraje svalu.
  • Někdy je patrné foramen parietale jakožto otvor pro žilní spojku.

Vnitřní plocha[edit | edit source]

Obsahuje otisky tepen mozkových obalů (sulcus arteriae meningeae mediae) a žilních splavů (sulcus sinus sagittalis superioris).

Spojení temenní kosti s okolím[edit | edit source]

S kostmi lebky je parietální kost spojena těmito švy:

  • ventrálně v sutura coronalis (korunový šev) s os frontale;
  • sagitálně v sutura sagittalis (šev šípový) s druhou parietální kostí;
  • dorsálně v sutura lambdoidea (šev lambdový) s kostí týlní;
  • laterokaudálně v sutura squamosa (šev šupinový) s kostí spánkovou.
Temenní kost v lebce

Variace[edit | edit source]

Patří sem os parietale bipartitum, kdy osifikační centrum nesplyne a je rozděleno ve dví, tudíž se celek skládá ze dvou nad sebou uložených kostí. Další variace zahrnují drobné kůstky ve švech (os bregmatica, os preinterparietale) nebo různá uložení foramen parietale.

Odkazy[edit | edit source]

Související odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. s. 159-161. ISBN 978-80-7169-970-5.