Musculus temporalis

From WikiSkripta

(Redirected from M. temporalis)

musculus temporalis
sval spánkový
musculus temporalis
musculus temporalis
TA A04.1.04.005
Funkce elevace mandibuly (zavírání úst)
Inervace nn. temporales profundi
Začátek fossa temporalis
Úpon processus coronoideus mandibulae

Začátek: fossa temporalis.

Úpon: processus coronoideus mandibulae.

Inervace: nn. temporales profundi (3. větev trigeminu).

Funkce: addukce neboli elevace mandibuly (zavírání úst).


Odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.