Musculus pterygoideus medialis

From WikiSkripta

musculus pterygoideus medialis
vnitřní křídlový sval
musculus pterygoideus medialis
musculus pterygoideus medialis
TA A04.1.04.009
Funkce oboustranná akce – elevace mandibuly; jednostranná akce – tah mandibuly na opačnou stranu
Inervace n. ptegygoideus medialis
Začátek fossa pterygoidea a tuber maxillae
Úpon tuberositas pterygoidea na angulus mandibulae

Začátek: fossa pterygoidea a tuber maxillae.

Úpon: tuberositas pterygoidea na angulus mandibulae (vnitřní plocha).

Inervace: n. pterygoideus medialis (3. větev trigeminu).

Funkce:

  • oboustranná akce – elevace mandibuly;
  • jednostranná akce – tah mandibuly na opačnou stranu.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.