Musculus zygomaticus major

Z WikiSkript

musculus zygomaticus major
velký lícní sval
musculus zygomaticus major
musculus zygomaticus major
TA A04.1.03.029
Funkce zdvihá koutek úst kraniálně + laterálně
Inervace n. facialis
Začátek os zygomaticum, laterálně od m. zygomaticus minor
Úpon koutek úst – modiolus anguli oris


Začátek: os zygomaticum, laterálně od m. zygomaticus minor.

Úpon: koutek úst – modiolus anguli oris.

Inervace: n. facialis.

Funkce: zdvihá koutek úst kraniálně + laterálně.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK, et al. Memorix anatomie. 2. vydání. Praha : Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-712-5.