Nervus facialis

From WikiSkripta

nervus facialis
lícní nerv
Větve n. facialis
Větve n. facialis
TA A14.2.01.099
Funkce mimika, motorická fnc. (viz text), parasympatická vlákna pro ggl. submandibulare a ggl. pterygopalatinum, sensitivní a senzorická vlákna
Větve

n.petrosus major
r. communicans cum pl. tympanico
r. stapedius
chorda tympani
n. auricularis posterior
r. digastricus
r. stylohyoideus

rr.musculares
Obraz obrny

centrální:pokles koutku kontralaterálně

periferní:postižení celé poloviny obličeje ipsilaterálně

Nervus facialis (n. intermediofacialis; n. VII, lícní nerv) se skládá ze dvou částí[1]:

 • nervus facialis – branchiální somatomotorický nerv, vývojově nerv 2. faryngového oblouku;[2]
 • nervus intermedius – tenčí část, visceromotorická, somatosensitivní a viscerosensitivní vlákna.

Jádra[edit | edit source]

 • nucleus nervi facialis – somatomotorické jádro v pontu;[1] inervuje svaly tváře, mimické, galea aponeurotica, platysma
 • nucleus salivatorius superior – visceromotorické, parasympatické jádro v mostu;[1] pre gl. submandibularis, sublingualis, lacrimalis
 • ncl. spinalis n. trigemini – somatosenzitivní jádro n. V, cíl senzitivních vláken z oblasti boltce;[1]
 • ncl. gustatorius – rostrální část nucleus tractus solitarii, chuťové jádro.[3]

Průběh[edit | edit source]

Výstup hlavových nervů na spodině IV. komory mozkové
N. VII vystupuje z lebky skrze for. stylomastoideum
Head facial nerve branches.jpg

Nervus facialis vychází z jádra nejdříve dorsálně, obtáčí se kolem ncl. n. abducentis a vyzdvihá na dně 4. mozkové komory colliculus facialis.[3]

Z mozkového kmene vychází ventrálně, v angulus pontocerebellaris, do zadní lebeční jámy. Pokračuje přes porus acusticus internus, meatus acusticus internus a fundus acusticus internus, v tomto krátkom intrakraniálnom úseku idú cez cisterna pontocerebellaris.


Dále vede skrze canalis nervi facialis Falloppi.

Probíha ventrálně, pak dorsolaterálně se stáčí a vytvoří ohyb geniculum nervi facialis, kde leží i malé ganglion geniculi a nakonec kaudálně a vystupuje z lebky ve foramen stylomastoideum. Vstupuje zezadu do glandula parotis a vytváří plexus parotideus.[1] Dělí se na horní a dolní větev, pro mimické svaly horní a dolní poloviny obličeje.[4]

V geniculum (přechod ventrání a dorsolaterární části) je uloženo chuťové ganglion (ganglion geniculi).[1]

Větve[edit | edit source]

 • nervus petrosus major – vede parasympatickou složku pro žlázy slzní, nosní, patrové a nosohltanové. Odstupuje v geniculu, prochází přes canalis n. petrosi majoris. Po spojení se sympatickým n. petrosus profundus prochází jako n. canalis pterygoidei přes canalis pterygoideus Vidii do fossa pterygopalatina a přináší visceromotorickou složku do ganglion pterygopalatinum;[4]
 • ramus communicans cum plexu tympanico;[1]
 • ramus stapedius – somatomotorický nerv pro m. stapedius;[3]
 • chorda tympani – vede parasympatickou složku pro podčelistní, podjazykovou a jazykové žlázy a chuť z předních 2/3 jazyka. Prochází skrze cavitas tympani a fissura petrotympanica do fossa infratemporalis, kde se spojuje s n. lingualis (větev n. mandibularis z n. V). Parasympatická vlákna jsou přepojena v ganglion submandibulare;[1] z n. lingualis sem jdou viscerosenzitívní chuťová vlákna z předních 2/3 jazyka
 • nervus auricularis posterior- motorické větve pro rudimentární svaly ucha, senzitivní vlákna pro kůži ucha
 • ramus digastricus- pre zadní bříško
 • ramus stylohyoideus – somatomotorické větve pro svaly ucha, musculus stylohyoideus a venter posterior m. digastrici;[1]
 • rami musculares – somatomotorické větve pro mimické svaly:[3]
  • horní větev – rr. temporales ( m. orbicularis oculi) , rr. zygomatici, rr. buccales;
  • dolní větev – r. marginalis mandibulae (m. orbicularis oris, mentalis, depressor anguli oris, depressor labii inferioris) , r. colli (platysma)
  • mezi platysma a lamina superficialis fasciae coli ramus coli vytváří spojku s ramus superior z n. transversus colli (plexus cervicalis) = ansa cervicalis superficialis

Funkce[edit | edit source]

Motorická vlákna[1]

Nervus facialis motoricky inervuje:

 • mimické svaly,
 • m. platysma,
 • m. stapedius,
 • m. epicranius,
 • venter posterior m. digastrici,
 • m. stylohyoideus.
Parasympatická vlákna[1]
 • ganglion submandibulare,
 • podjazyková žláza,
 • podčelistní žláza,
 • žlázy jazyka,
 • ganglion pterygopalatinum,
 • žlázky patra,
 • zadní polovina dutiny nosní,
 • slzná žláza,
 • žlázy nosohltanu.
Sensitivní a senzorická vlákna[1]
 • malý kožní okrsek boltce a zevního zvukovodu,
 • chuťové receptory předních dvou třetin jazyka.
Zobrazení křížení korových vláken n. facialis

Poruchy[edit | edit source]

Centrální obrna[edit | edit source]

Vlákna z mozkové kůry pro horní část ncl. nervi facialis (odpovídající horní koncově větvi) jsou zkřížená i nezkřížená, zatímco pro dolní část (dolní koncová větev) jsou pouze zkřížená. Proto se centrální obrna n. facialis projeví poklesem koutku kontralaterálně, ale nikoli jako lagoftalmus.[5]

Periferní obrna[edit | edit source]

Periferní obrna může vzniknou při porušení na jakémkoli místě průběhu nervus facialis. Nejčastější je tzv. Bellova obrna. Projevuje se postižením horní i dolní větve, postižena je tedy celá jedna polovina obličeje. [5]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Obrna lícního nervu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e f g h i j k l PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. -- Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže. 1. vydání. 2002. ISBN 80-8063-048-8.
 2. MOORE, Keith L a T. V. N PERSAUD. Zrození člověka. 1. vydání. Praha : ISV, 2002. 564 s. ISBN 80-85866-94-3.
 3. a b c d KACHLÍK, David. Hlavové nervy II [přednáška k předmětu Anatomie, obor Všeobecné lékařství, 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 21.12.2010. Dostupné také z <http://old.lf3.cuni.cz/anatomie/PNS_hlavove_nervy_II.zip>. 
 4. a b Ústav anatomie 3. LF UK. Nervus facialis [online]. [cit. 2011-06-28]. <http://old.lf3.cuni.cz/anatomie/pns_hn4.htm>.
 5. a b Ústav anatomie 3. LF UK. Poruchy vybraných hlavových nervů [online]. [cit. 2011-06-28]. <http://old.lf3.cuni.cz/anatomie/obrny_hn.htm>.