Nervus olfactorius

From WikiSkripta

nervus olfactorius
čichový nerv
TA A14.2.01.004
Funkce přenos čichové informace do mozku
Odstup z telencephala
Větve nemá
Obraz obrny hyposmie, anosmie, hyperosmie, parosmie

Nervus olfactorius (I. hlavový nerv, čichový nerv) je označován jako nepravý hlavový nerv, jedná se o párový soubor vláken bilaterálně tvořen axony čichových buněk pocházejících z pars olfactoria nosní sliznice. Vzniká jako výchlipka telencephala. Nemá jádra a nevětví se.

1. Bulbus olfactorius 2. Mitrální buňky 3. Lamina cribrosa 4. Sliznice nosní dutiny 5. Synapse 6. Fila olfactoria

Průběh čichového nervu[edit | edit source]

Je tvořen bezmyelinovými centrálními výběžky (fila olfactoria) čichových buněk, které jsou uložené v regio olfactoria sliznice dutiny nosní. Vybíhající dendrity z čichových buněk jsou na koncích kulovitě rozšířené a z tohoto rozšíření vybíhá několik cilií do vrstvy hlenu na povrchu sliznice. Čichané látky rozpustné ve vodě, případně v hlenu se vážou na receptory na povrchu cilií. Tím dojde k podráždění a nervové impulzy jsou vedeny do čichového bulbu (bulbus olfactorius).

Výběžky čichových buněk vytváří pleteň, ze které vystupují nervi olfactorii. Ty prostupují otvůrky v lamina cribrosa ossis ethmoidalis a zanořují se do pravého a levého bulbus olfactorius. Uvnitř bulbu se větví a končí na dendritech mitrálních buněk. Mitrální buňky slouží k odvádění čichových signálů skrz čichovou dráhu do primární čichové korové oblasti (paleocortex, pyriformní kůra, entorinální kůra)

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Čichová dráha.

Poruchy čichového nervu[edit | edit source]

  • Hyposmie – částečná ztráta čichu;
  • anosmie – úplná ztráta čichu;
  • hyperosmie – nadměrná citlivost;
  • parosmie – kvalitativní porucha.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Poruchy čichu.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. -- Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže. 1. vydání. 2002. ISBN 80-8063-048-8.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie, Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vydání. Praha : Galén, 2014. 173 s. ISBN 978-80-7492-156-8.