Hlavové nervy

Z WikiSkript

Jedná se o párové struktury vystupující z mozkového kmene, výjimku tvoří I. a II. hlavový nerv.

Hlavové nervy
Jádra hlavových nervů


I. Nervus olfactorius - v bázi lebeční prochází skrz lamina cribrosa ossis ethmoidalis.

II. Nervus opticus - v bázi lebeční prochází skrz canalis opticus spolu s a. opthalmica.

III. Nervus oculomotorius - v bázi lebeční prochází skrz fissura orbitalis superior.

IV. Nervus trochlearis - v bázi lebeční prochází skrz fissura orbitalis superior.

V. Nervus trigeminus

VI. Nervus abducens - v bázi lebeční prochází skrz fissura orbitalis superior.

VII. Nervus facialis - v bázi lebeční prochází skrz meatus acusticus internus, dále foramen stylomastoideum.

VIII. Nervus vestibulocochlearis - z báze lebeční nevybíhá, zůstane v meatus acusticus internus.

IX. Nervus glossopharyngeus - - v bázi lebeční prochází skrz foramen jugulare.

X. Nervus vagus - v bázi lebeční prochází skrz foramen jugulare.

XI. Nervus accessorius - v bázi lebeční prochází skrz foramen jugulare.

XII. Nervus hypoglossus - v bázi lebeční prochází skrz canalis hypoglossi.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. HORKÝ, Drahomír a Květoslava NOVÁKOVÁ. Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství [online] . 2. vydání. Publikováno online. 2011. Dostupné také z <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=58>. ISBN 978-80-244-2702-7.
  2. DUBOVÝ, Petr. Základy neuroanatomie a nervových drah : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], ©2007. Poslední revize 3.6.2011, [cit. 2011-11-27]. ISSN 1801-6103. <http://portal.med.muni.cz/clanek-442-zaklady-neuroanatomie-a-nervovych-drah.html>.