Nervus abducens

Z WikiSkript

Nervus abducens
odtahovací nerv
nervus VI.
nervus VI.
TA A14.2.01.098
Funkce motoricky inervuje m. rectus bulbi lateralis
Odstup z jádra, které je uloženo pod colliculus facialis
Pokračuje z výstup z mozkového kmene na rozhraní prodloužené míchy a mostu
Obraz obrny konvergentní strabismus
Průběh nervů v retro- a parabulbárním prostoru
Léze levého N. VI. Konvergentní strabizmus

Nervus abducens (VI. hlavový nerv, odtahovací nerv) je motorický nerv, který slouží k inervaci m. rectus bulbi lateralis.

Anatomie[upravit | editovat zdroj]

Jádro[upravit | editovat zdroj]

Nucleus nervi abducentis ve fossa rhomboidea, pod spodinou IV. mozkové komory a colliculus facialis, v dolní části pons Varoli.

Průběh[upravit | editovat zdroj]

Vystupuje z mozkového kmene a směřuje dopředu k sinus cavernosus, kde je situovaný laterálně od a. carotis interna a mediálně od n. oculomotorius, n. trochlearis a n. ophthalmicus.

Dále stupuje do orbity skrz fissura orbitalis superior a přechází skrz anulus tendineus communis.

Při vstupu do očnice probíhá mezi dvěma větvemi n. oculomotorius a laterokaudálně od od n. nasociliaris.

Přikládá se k vnitřní ploše m. rectus lateralis, kde vysílá větvičky a motoricky ho inervuje.

Vystupuje z mozkového kmene v sulcus bulbopontinus (rozhraní mezi medulla oblongata a pons Varoli). Míří dopředu k hrotu pyramidy, kde proráží dura mater. Vstupuje do laterální stěny sinus cavernosus. Prostupuje skrz fisura orbitalis superior a anulus tendineus communis. Na mediální straně m. rectus bulbi lateralis se rozpadá na konečné větve, které vstupují do svalu.

Funkce[upravit | editovat zdroj]

Stáčí bulbus oculi laterálně.

Neurologie[upravit | editovat zdroj]

Léze[upravit | editovat zdroj]

  • Konvergentní strabismus – omezen pohyb bulbem laterálně (převaha ostatních okohybných svalů).
  • diplopie – (dvojité vidění) při pohledu na postiženou stranu.

Neurologické vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Zjišťujeme postavení bulbů a pohyb všemi směry při pohledu na prst ze vzdálenosti 1 m. Všímáme si nedotahování bulbu, diplopie nebo strabismu.

Okohybne svaly.png


Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Okohybné poruchy/PGS/diagnostika.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • AMBLER, Zdeněk. NEUROLOGIE pro studenty lékařské fakulty. 2. vydání. Praha. 2001. 399 s. ISBN 80-246-0080-3.


  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie, Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vydání. Praha : Galén, 2014. 173 s. ISBN 978-80-7492-156-8.