Nervus abducens

From WikiSkripta

Nervus abducens
odtahovací nerv
nervus VI.
nervus VI.
TA A14.2.01.098
Funkce motoricky inervuje m. rectus bulbi lateralis
Odstup z jádra, které je uloženo pod colliculus facialis
Pokračuje z výstup z mozkového kmene na rozhraní prodloužené míchy a mostu
Obraz obrny konvergentní strabismus
Průběh nervů v retro- a parabulbárním prostoru
Léze levého N. VI. Konvergentní strabizmus

Nervus abducens (VI. hlavový nerv, odtahovací nerv) je motorický nerv, který slouží k inervaci m. rectus bulbi lateralis.

Anatomie[edit | edit source]

Jádro[edit | edit source]

Nucleus nervi abducentis je somatomotorické jádro ve fossa rhomboidea, pod spodinou IV. mozkové komory a colliculus facialis, v dolní části pons Varoli.

Průběh[edit | edit source]

Nerv vystupuje ventrálně z mozkového kmene mezi pons a medulla oblongata v suclus bulbopontinus a směřuje dopředu k sinus cavernosus. Před vstupem do sinus cavernosus proráží dura mater a dále prochází skrze Dorellovův kanál (canalis nervis abducentis, obsahuje sinus petrosus inferior). V rámci kavernózního splavu je nerv situovaný laterálně od a. carotis interna a mediálně od n. oculomotorius, n.trochlearis a n. ophthalmicus.

Dále vstupuje do orbity skrz fissura orbitalis superior a přechází skrz anulus tendineus communis.

Při vstupu do očnice probíhá mezi dvěma větvemi n. oculomotorius a laterokaudálně od od n. nasociliaris.

Přikládá se k vnitřní ploše m. rectus lateralis, kde vysílá větvičky a motoricky ho inervuje.

Funkce[edit | edit source]

Stáčí bulbus oculi laterálně, tj. abdukce oka.

Neurologie[edit | edit source]

Léze[edit | edit source]

  • Konvergentní strabismus – omezen pohyb bulbem laterálně (převaha ostatních okohybných svalů).
  • Diplopie – (dvojité vidění) při pohledu na postiženou stranu.

Neurologické vyšetření[edit | edit source]

Zjišťujeme postavení bulbů a pohyb všemi směry při pohledu na prst ze vzdálenosti 1 m. Všímáme si nedotahování bulbu, diplopie nebo strabismu.

Okohybne svaly.png


Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Okohybné poruchy/PGS/diagnostika.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Ninja Nerd shrnutí hlavových nervů (v anglickém jazyce)

Ninja Nerd – díl věnovaný klinice vztažené k n. abducens

Použitá literatura[edit | edit source]

  • AMBLER, Zdeněk. NEUROLOGIE pro studenty lékařské fakulty. 2. vydání. Praha. 2001. 399 s. ISBN 80-246-0080-3.


  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie, Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vydání. Praha : Galén, 2014. 173 s. ISBN 978-80-7492-156-8.