Konkomitantní a paralytický strabismus

Z WikiSkript

Strabismus
Strabismus
Strabismus u dítěte způsobený retinoblastomem
Strabismus u dítěte způsobený retinoblastomem
Rizikové faktory Downův syndrom, Edwardsův syndrom, DMO
Klasifikace a odkazy
MKN-10 H49, H50
MeSH ID D013285
OMIM 185100
MedlinePlus 001004
Medscape 1198876

Strabismus nastává, když osy vidění obou očí nesměřují současně k fixovanému bodu. Reakcí CNS na šilhání a jím způsobenou diplopii jsou adaptační mechanismy. Zpočátku pozorujeme supresi – reverzibilní stav, kdy je potlačen zrakový vjem postiženého oka. Trvalým a progredujícím stavem potlačení zrakového vjemu nastává amblyopie (tupozrakost).

Dělení strabismu[upravit | editovat zdroj]

 1. Podle etiologie:
  • konkomitantní strabismus
  • paralytický strabismus
 2. Podle směru:
  • esotropie (strabismus convergens) – postižené oko směřuje mediálně
  • exotropie (strabismus divergens) – postižené oko směřuje laterálně
  • hypertropie (strabismus sursumvergens) – postižené oko směřuje kraniálně
  • hypotropie (strabismus deosumvergens) – postižené oko směřuje kaudálně

Konkomitantní strabismus[upravit | editovat zdroj]

 • úhel šilhání je stejný ve všech pohledových směrech a motilita očí není porušena
 • výskyt výhradně v dětském věku (incidence přibližně 5,3–7,4 % dětí), nejčastěji vzniká do 2. roku života

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Porucha ve vývoji senzomotorických mechanismů, narušení vývoje binokulárního vidění.

 • nekorigované refrakční vady
 • insuficience fúze (oči s rozdílnou dioptrickou vadou)
 • jednostranné postižení zrakové ostrosti (oční vady – vrozená katarakta, chronické choroby sítnice apod.)
 • anomálie ve tvaru a velikosti orbity
 • poruchy CNS (perinatální léze, encefalitida, prematurita, cerebrální trauma)

Jednotky konkomitantního strabismu[upravit | editovat zdroj]

Esotropie[upravit | editovat zdroj]

 • kongenitální a infantilní esotropie – vznik do 6 měsíců, malá refrakční vada, nystagmus, hypermetropie
 • získaná esotropie – nejčastější typ; objevuje se buď mezi 1.–3.rokem (jednostranné šilhání a velké riziko amblyopie) nebo mezi 4.–7.rokem
 • akomodativní, refrakční esotropie – hypermetropie kolem +4,0 až +7,0 D, nutná korekce brýlemi, která konvergenci spraví
 • abnormální akomodativní konvergence – forma akomodativního strabismu (způsobena poruchou rovnováhy mezi konvergencí a akomodací)
 • esotropia ex anopsia – šilhání následkem zhoršení zrakové funkce jednoho oka po úrazu nebo onemocnění

Exotropie[upravit | editovat zdroj]

 • bazální (konstantní) exotropie – dítě šilhá do blízka i do dálky
 • intermitentní exotropie – zjevné šilhání jen při pohledu do dálky
 • exotropia ex anopsia – šilhání následkem zhoršení zrakové funkce jednoho oka po úrazu nebo onemocnění
 • konsekutivní exotropie – šilhání po předchozí operaci strabismu

Vertikální strabismus[upravit | editovat zdroj]

 • primární dysfunkce dolních šikmých svalů – nadměrná aktivita šikmých svalů ve směru jejich činnosti
 • disociovaná vertikální deviace – stočení oka vzhůru ve směru jeho disociace

Paralytický strabismus[upravit | editovat zdroj]

 • úhel šilhání se mění v různých pohledových směrech a motilita očí je porušena
 • způsoben paralýzou nebo parézou okohybných svalů
 • vyskytuje se především v dospělém věku (u dětí asi 1 % všech strabismů)

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

Klinické znaky[upravit | editovat zdroj]

 • omezení pohyblivosti oka ve směru činnosti svalu
 • úchylka se zvětšuje ve směru činnosti svalu
 • diplopie
 • kompenzační postavení hlavy (pacient nalezne takovou polohu hlavy, ve které je diplopie nejmenší)
 • hypofunkce/hyperfunkce ostatních okohybných svalů

Klasifikace okohybných poruch[upravit | editovat zdroj]

Neurogenní poruchy motility[upravit | editovat zdroj]

 • infranukleární poruchy – postižena periferní vlákna hlavových nervů
 • nukleární poruchy – postižení jader hlavových nervů III, IV, VI
 • supranukleární poruchy – narušení paramediánní ponto-retikulární formace
 • internukleární poruchy – postižení nervových vláken spojujících dvě mozková jádra

Myogenní poruchy motility[upravit | editovat zdroj]

Klinický obraz obrn hlavových nervů[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Okohybné poruchy/PGS/diagnostika.

Obrna n. abducens[upravit | editovat zdroj]

 • n. abducens inervuje m. rectus bulbi lateralis (externus)
 • při obrně je omezen pohyb postiženého oka temporálním směrem
 • primární postavení oka: oko je stočeno směrem dovnitř a při abdukci se zvětšuje úhel šilhání
 • kompenzační postavení hlavy: obličej je stočen ve směru činnosti postiženého svalu, ale obě oči jsou stočeny opačným směrem

Obrna n. oculomotorius[upravit | editovat zdroj]

 • n. oculomotorius inervuje mm. recti (kromě m. rectus lateralis) a m. obliquus bulbi inferior
 • obrna může být částečná nebo úplná (poškozeny také m. ciliaris a m. sphincter pupilae)
 • primární postavení: oko v divergentním postavení a lehce stočeno dolů, nápadný pokles víčka (obrna zvedače víčka)

Obrna n. trochlearis[upravit | editovat zdroj]

 • n. trochlearis inervuje m. obliquus bulbi superior
 • primární postavení: oko stočeno nahoru
 • kompenzační postavení hlavy: hlava skloněna ke zdravé straně
 • Bielschowského test: při pasivním náklonu hlavy pacienta k postižené straně se oko s obrnou výrazně uchyluje směrem vzhůru


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.