Nystagmus

From WikiSkripta

Nystagmus je rytmický konjugovaný kmitavý pohyb očních bulbů. U nystagmu popisujeme:

 • formu (horizontální, vertikální, diagonální),
 • směr podle rychlé (kompenzační) složky nystagmu,
 • stupeň (I–III),
 • frekvenci (rychlá, pomalá),
 • amplitudu.

Stupně nystagmu[edit | edit source]

 1. stupeň – při pohledu ve směru rychlé složky (nystagmus bije jen do strany pohledu);
 2. stupeň – nystagmus při přímém pohledu (doprava, doleva);
 3. stupeň – nejméně častý, rychlá složka proti směru pohledu.[1]

Vestibulární nystagmus[edit | edit source]

horizontální nystagmus

Vestibulární nystagmus je bifázický, má dvě složky:

 • složka pomalá, tonická (vestibulární, vlastní patologická složka, silnější aparát přetlačuje bulby ke slabšímu)
 • rychlá, kompenzační (kortikální, vidíme ji, ke straně hyperfunkčního labyrintu x deviace)

Směr udává složka rychlá.

 • Horizontální – častější – bije doprava / doleva;
 • vertikální – horní, dolní;
 • rotační;
 • kombinace výše zmíněných druhů (např. diagonální, alternující).[1]

Spontánní nystagmus je vždy patologický (vestibulární / vestibulocerebelární léze). Za fyziologických okolností bývá způsoben reflexní snahou sledovat daný předmět pod takovým úhlem, aby se stále promítal do makulární oblasti.[1]

Fixační nystagmus[edit | edit source]

Je fyziologický, dochází k němu při fixaci objektu v extrémní poloze několik očních záškubů (u neurotiků).[1]

Optokinetický nystagmus[edit | edit source]

V tomto případě se jedná o fyziologický jev. Pozorovat jej lze typicky u osob cestujících v dopravních prostředcích (př. jedoucí vlak). Obecně jej vyvoláme rychlým střídáním obrazů v zorném poli. Nevýbavnost vede k podezření na kortikální druhostrannou okcipitální lézi.[1]

Vrozený nystagmus[edit | edit source]

Vrozený nystagmus se vyskytuje u některých očních vad (těžké refrakční vady, amblyopie). Často bývá monofázický – kyvadlový.[1]

Nystagmus horníků[edit | edit source]

Nystagmus horníků se zvýrazňuje při přechodu ze tmy do světla.[1] Jedná se o častý fenomén u horníků v 19. století.[2] Pravděpodobně souvisí i s toxickým vlivem plynů (methan, oxid uhelnatý).

Brunsův-Stewartův disociovaný nystagmus[edit | edit source]

Tento typ nystagmu vzniká při tlaku patologického procesu na mozkový kmen (např. vestibulární schwannom); Ke straně zdravé je jemný, pravidelný, rychlý, na stranu léze hrubý, nepravidelný, pomalý.[1]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e f g h SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7.
 2. BROWNE, R C a I F BECK. Nystagmus in otherwise normal coal-miners. Br Med J [online]. 1954, vol. 1, no. 4872, s. 1176-9, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2085166/?tool=pubmed>. ISSN 0007-1447. 

Externí odkazy[edit | edit source]