Závrať

From WikiSkripta

Heslo

Závrať (resp. vertigo – tedy závrať rotačního charakteru) patří spolu s poruchami rovnováhy mezi příznaky vestibulárních poruch. Rozlišujeme závrať vestibulárního a centrálního původu.[1]

Jako závrativý stav je označován stav provázený pocitem nejistoty, motáním, pocitem pohybu okolí, ztrátou rovnováhy a vegetativní příznaky.

Příčinou závratě může být:


Odkazy

Související články

Reference

  1. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. s. 59. ISBN 80-7262-160-2.

Použitá literatura

  • NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. s. 59. ISBN 80-7262-160-2.