Vestibulární syndrom

From WikiSkripta

Vestibulární syndrom vzniká při poruše vzájemné rovnováhy vestibulárních aparátů.

 • Iritační léze na jedné straně má obdobné projevy jako zániková léze na straně opačné.
 • Hlavní vestibulární příznak: závrať rotačního charakteru (vertigo) doprovázená vegetativními projevy (nausea, zvracení, zblednutí, studený pot).
 • Konfliktem jednotlivých senzorických vstupů dochází ke kinetóze (př. kolotoč): výrazné vegetativní projevy, závrať mírná.[1]

Periferní vestibulární syndrom[edit | edit source]

 • Způsoben poruchou 1.neuronu vestibulární dráhy (tj. v oblasti vestibulárních receptorů nebo ggl. vestibulárního nervu).
 • Harmonický: shodný směr pomalé složky nystagmu a deviace, všechny tonické úchylky ve směru relativně slabšího labyrintu („padá za nemocným uchem“, je závislý na poloze hlavy).
 • Vždy doprovázen závratí (obvykle rotační), nystagmem, vegetativními projevy.
 • Hautantova zkouška: tonické úchylky paží při předpažení a zavření očí, spojeny s úchylkou trupu stejným směrem, příznaky závislé na poloze hlavy, deviace obou HKK často ve směru pomalé složky nystagmu.
 • Nerv může být poškozen mnoha patologickými procesy, které postihují blanitý labyrint (záněty, hluk, ototoxická ATB), nebo nerv v jeho intrakraniálním průběhu (vestibulární schwannom, nádory v zadní jámě lební aj.)[2]
 • Často se přidává porucha sluchu.
 • Menièrova nemoc: příčinou je hydrops labyrintu, recidivující záchvatovité závratě s výrazným vegetativním doprovodem, jednostranným tinnitem i poruchou sluchu, nystagmus bije ke straně zdravého labyrintu.
 • Vyšetřuje se pomocí rotačních a kalorických testů (zjištění dráždivosti vestibulárních aparátů).[1]

Centrální vestibulární syndrom[edit | edit source]

 • Není závislý na poloze hlavy, provázen trvalou závratí.
 • Tonické úchylky směřují různými směry.
 • Dysharmonický.
 • Vzniká při postižení 2.neuronu vestibulární dráhy (postižení jader a jejich projekce).
 • Výskyt v rámci kmenových syndromů při postižení mozečku.
 • Etiologie: cévní, nádorová, zánětlivá, traumatická.[1]


pozn.: Ataxie:

 1. vestibulární: titubace závislé na poloze hlavy, Romberg pozit. (horší se při zavř. očích)
 2. cerebelární: titubace nezávislé na poloze hlavy, Romberg neg., paleo – pády vzad
 3. spinální (postiž. zadních provazců): titubace všemi směry, nezávislé na poloze hlavy, Romberg pozit.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7.
 2. PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi (III. svazek). 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. ISBN 80-8063-048-8.