Cervikogenní závratě/PGS/diagnostika

Z WikiSkript


Cervikovestibulární syndrom je velmi častá diagnóza, i když se jedná o spornou jednotku. Poruchy krční páteře mohou způsobovat závrať několika mechanismy – kompresí a. vertebralis, degenerativními změnami, kdy je zejména rizikový záklon hlavy a poruchou propriocepcepce v šíjových svalech a vazech. Hypotéza syndromu zadního krčního sympatiku je dnes považována za obslolentní. Cervikogenní závratě bývají záchvatovité, provokované změnou polohy hlavy, trvající několik hodin. Vestibulární syndrom má charakter centrální, spíše se jedná o pocit nestability, nystagmus nebývá. Diagnóza se opírá o nález funkční blokády krční páteře a pozitivní efekt mobilizace. Pokud si nejsme diagnózou jistí, je nutné vyloučit závažnější příčinu obtíží pacienta (provést CT mozku a USG mozkových tepen).