Amblyopie

Z WikiSkript

Amblyopie neboli tupozrakost je jednostranné, vzácněji oboustranné snížení vizu, u kterého se zároveň nevyskytuje žádný vysvětlující patologický nález na oku nebo zrakové dráze a které nelze vylepšit korekcí případné refrakční vady. Jedná se o častou zrakovou poruchu dětí. Je zapříčiněna chybnou zrakovou stimulací v období zrakového vývoje. Jedná se o dobu od narození do 7-8 let věku. Nesprávná stimulace vede ke vzniku abnormalit ve zrakových centrech mozku.

Typy abnormální zrakové stimulace[upravit | editovat zdroj]

 • zkreslení či neostrost obrazu na sítnici;
 • vede ke snížené stimulaci kontrastní strukturou - nekorigované refrakční vady, hypermetropie, zákaly optických médií, ptóza či

rozdílnost sítnicových obrazů obou očí;

 • stimulace neumožňující fúzi - dochází tak k chybné binokulární interakci, která vede k soutěži mezi očima a supresi oka s horším obrazem (jednostranné šilhání, ptóza, zákaly optických médií či (a)symetrické refrakční vady).

Vidění při ambylopii[upravit | editovat zdroj]

 • pokles zrakové ostrosti;
 • snížená rozlišovací schopnost a takzvaný "crowding" fenomén: oko s amblyopií fixuje jiným místem než foveou, která je vyřazena supresním skotomem;
 • excentrická fixace je přítomna i za monokulárního vidění.

Klasifikace[upravit | editovat zdroj]

Strabická ambylopie[upravit | editovat zdroj]

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

 • konstantní jednostranný strabismus.

Znaky[upravit | editovat zdroj]

 • střední až těžší pokles vizu, není přítomno binokulární vidění.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • je léčitelná do 7-8 let věku;
 • okluze vedoucího oka;
 • vykorigování významné refrakční vady.

Anizometropická amblyopie[upravit | editovat zdroj]

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

 • nekorigovaná anizometropie (rizikový rozdíl je + 1,5 D u hypermetropie, -3D u myopie, nad 1,5 cyl. D rozdílu u astigmatismu).

Znaky[upravit | editovat zdroj]

 • mírný až těžší pokles vizu (těžší častěji u hypermetropické než myopické vady);
 • binokulární vidění: často je zde periferní fúze a hrubá stereopse;
 • postavení je paralelní nebo se vyskytuje mikrostrabismus.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • je léčitelná do 11-12 let věku;
 • vykorigování anizometropie, pokud nedojde ke zlepšení tak se využívá okluze na část dne.

Ametropická amblyopie[upravit | editovat zdroj]

výskyt[upravit | editovat zdroj]

 • vyšší nekorigovaná symetrická refrakční vada.

Znaky[upravit | editovat zdroj]

 • oboustranně mírně snížený vizus;
 • postavení je paralelní;
 • binokulární vidění: často se vyskytuje hrubá stereopse.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • plná brýlová korekce refrakční vady.

Deprivační amblyopie[upravit | editovat zdroj]

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

 • kongenitální nebo časně vzniklé opacity optických médií;
 • ptóza.

Znaky[upravit | editovat zdroj]

 • pokles vizu dle závažnosti poruchy a dle věku vzniku;
 • syté oboustranné zákaly způsobující amblyopii a senzorický nystagmus pokud nejsou léčeny do 2 měsíců věku;
 • jednostranné kongenitální zákaly způsobí jednostrannou amblyopii a senzorický strabismus;
 • velice závažné jsou ty zákaly, přes které nedokážeme kvalitně diferencovat fundus přímým oftalmoskopem.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • operace kongenitální katarakty (nejlépe v 1 měsíci po narození);
 • korekce afakie kontaktní čočkou;
 • při jednostranné amblyopii i okluze zdravého oka.

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • nález snížené zrakové ostrosti s rozdílem mezi očima alespoň 2 řádků Snellenových optotypů;
 • test zrakové ostrosti na optotypu se znaky v řádku s dobře přikrytým druhým okem po vykorigování refrakční vady;
 • u preverbálních dětí:
  • test monokulární fixace ;
  • u šilhajících dětí používáme test binokulární preference fixace;
  • je nutné vyloučení organické příčiny včetně patologie na terči zrakového nervu a papile;
  • u relativní amblyopie spojené s menší organickou vadou, nález většího poklesu vizu, než by odpovídalo organické poruše.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • je nutné zahájit léčbu včas - léčbu zahajujeme u každé nově zjištěné amblyopie do 9 let věku, u anizometrické amblyopie bez šilhání i později;
 • léčba spočívá v zajištění ostrého sítnicového obrazu a v korekci oční dominance;
 • plná korekce refrakční vady zjištěné v cykloplegii:
  • převedení fixace na tupozraké oko zakrytím nebo degradací obrazu lepšího oka:
   • okluze;
   • degradace obrazu lepšího oka neboli penalizace pomocí atropinu nebo přídavných + skel.

Okluzní amblyopie[upravit | editovat zdroj]

Je amblyopie původně lepšího zdravého oka, ke které dochází následkem nekontrolované okluze při léčbě amblyopie druhého oka u dětí do 3-4 let. Pro vylepšení vizu tupozrakého oka postupně snižujeme dobu okluze.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

HEISSIGEROVÁ, Jarmila. Oftalmologie : pro pregraduální i postgraduální přípravu. - vydání. Maxdorf, 2018. ISBN 9788073455804.