Vrozená katarakta

From WikiSkripta

Vrozený zákal
Katarakta dětského věku
Katarakta dětského věku
Popis jednostranný nebo oboustranný vrozený zákal oční čočky
Příčina během gravidity záření, léky, infekce (rubeola), metabolické nemoci
Incidence ve světě 1 : 2000[1]
Klasifikace a odkazy
MKN Q12.0
Medscape 1210837
MedlinePlus 001615

Kongenitální katarakta neboli vrozený zákal je onemocnění oční čočky. Tento defekt narušuje průhlednost čočky v kritickém období vývoje binokulárního vidění. Vyskytuje se s incidencí 4 až 8 : 20 000 nově narozených dětí, kdy přibližně jedna třetina případů může mít familiární původ.

Příčiny[edit | edit source]

Příčiny vzniku katarakty mohou být různorodé. Jde například o zevní vlivy působící v průběhu těhotenství jako je ozáření, léková terapie (kortikosteroidy, sulfonamidy), kožní (atopie) a metabolické choroby (např. diabetes mellitus) matky či předčasný porod. Mezi další příčiny patří poruchy vývoje čočky a sklivce, zejména patologicky se vyvíjející cévní zásobení čočky. Častou příčinou je také infekce matky během prvního trimestru těhotenství. Katarakta se vyskytuje například u vrozené rubeoly u 15 % dětí. Další příčinou může být Downův syndrom

Diagnostika[edit | edit source]

Diagnóza katarakty by se měla u dítěte prokázat co nejdříve, aby se mohlo začít včas s léčbou, která umožní fyziologický vývoj očního aparátu. V České republice byl zaveden celoplošný screening. U zdravého dítěte by měl lékař vidět červený odraz sítnice, potom je test považován za negativní. V případě pozitivního testu následují další specializovaná vyšetření.

Léčba[edit | edit source]

Léčba vrozené katarakty zahrnuje dlouhodobý proces, ve kterém hraje významnou roli chirurgie i poučení a spolupráce rodičů. Základním výkonem je lensektomie (odstranění čočky). U dětí do 1 roku pak necháváme oko bez čočky, u starších 1 roku se implantuje nitrooční čočka. U afakického oka je důležité zkorigovat refrakční vadu kontaktními čočkami nebo brýlemi a dále je nezbytné léčit amblyopii, která ve většině případů po mikrochirurgickém zákroku nastává. Cílem léčby je dokonalá zraková ostrost a vyvinuté binokulární vidění dítěte. Nejčastějšími pooperačními komplikacemi jsou zákal zadního pouzdra čočky a glaukom.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KUCHYŇKA, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 768 s. ISBN 9788024711638.
  • HYCL, Josef. Oftalmologie :  minimum pro praxi. 2. vydání. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-827-1.
  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. s. 232. ISBN 80-7262-404-0.

Reference[edit | edit source]

  1. Medicibaze.cz [online]. [cit. 2016-04-23]. <http://www.medicabaze.cz/?&sec=term_detail&termId=124&tname=Katarakta>