Refrakční vady oka

Z WikiSkript

Pro správné vidění je mimo neporušeného stavu sítnice a optických nervových drah podmínkou, že optický systém je schopen vytvořit na sítnici ostrý obraz pozorovaného předmětu, přičemž je nutné, aby obrazem bodu byl opět bod a aby obraz vznikl na sítnici. Normální oko označujeme jako emetropické. Oko (biofyzika), které nesplňuje některou z uvedených podmínek, je oko ametropické.

Krátkozrakost

Krátkozraké oko, korekce rozptylkou

Krátkozrakost též myopie je stav, kdy krátkozraké oko má vzdálený bod, punctum remotum, v konečné vzdálenosti před okem. Rovnoběžné paprsky přicházející do oka se lámou do ohniska, které je před sítnicí. Hlavním projevem je špatná viditelnost vzdálených předmětů.

Korekce se provádí brýlemi s čočkou rozptylkou, která má zápornou dioptricku hodnotu.

Jsou dvě příčiny, které vedou ke krátkozrakosti:

  • osová – oční koule je příliš dlouhá (je to vrozená vada, vysvětluje se kolísáním rozměrů oka vzniklých v embryonálním vývoji);
  • refrakční – oční koule má normální délku, ale větší lomivost optických prostředí. Tato příčina krátkozrakosti není tak častá.

Presbyopie nastupuje u myopa později a není tak výrazná, protože ztráta akomodace se zčásti kompenzuje refrakční vadou.

Dalekozrakost

Dalekozraké oko oko, korekce spojkou

Dalekozrakost (hypermetropie). Vzdálený bod je v konečné vzdálenosti za okem. Rovnoběžné paprsky vstupující do oka se lámou do ohniska, které je za oční koulí (obr.). Je to způsobeno tím, že:

  • oční koule je příliš krátká (častější vada, vzniklá v průběhu embryonálního vývoje);
  • oko má menší lomivost optického systému než oko zdravé.

U dalekozrakosti se presbyopie projevuje mnohem dříve. S klesající akomodační schopností potřebuje časem hypermetrop i brýle do dálky. Zvláštním případem hypermetropie je afakie, což je vada způsobená vynětím čočky například pro zákal.

Vada se koriguje čočkou spojkou.


- Punctum remotum Punctum proximum Akomodační šíře Korekce
Emetrop - 20let 0D; v nekonečnu 10D; 10cm 10 Bez korekce
Myop - 20let 2D; 0,5m 12D; 0,08m 10 -2D
Hypermetrop 20let -2D; -0,5m 8D; 0,125m 10 +2D
Emetrop 40let 0D; v nekonečnu 4D; 0,25m 4 Bez korekce


Odkazy

Související články

Zdroj