Refrakční vady oka

Z WikiSkript

Pro správné vidění je mimo neporušeného stavu sítnice a optických nervových drah podmínkou, že optický systém je schopen vytvořit na sítnici ostrý obraz pozorovaného předmětu, přičemž je nutné, aby obrazem bodu byl opět bod a aby obraz vznikl na sítnici. Normální oko označujeme jako emetropické. Oko (biofyzika), které nesplňuje některou z uvedených podmínek, je oko ametropické.

Krátkozrakost

Krátkozraké oko, korekce rozptylkou

Krátkozrakost též myopie je stav, kdy krátkozraké oko má vzdálený bod, punctum remotum, v konečné vzdálenosti před okem. Rovnoběžné paprsky přicházející do oka se lámou do ohniska, které je před sítnicí. Hlavním projevem je špatná viditelnost vzdálených předmětů.

Korekce se provádí brýlemi s čočkou rozptylkou, která má zápornou dioptricku hodnotu.

Jsou dvě příčiny, které vedou ke krátkozrakosti:

  • osová – oční koule je příliš dlouhá (je to vrozená vada, vysvětluje se kolísáním rozměrů oka vzniklých v embryonálním vývoji);
  • refrakční – oční koule má normální délku, ale větší lomivost optických prostředí. Tato příčina krátkozrakosti není tak častá.

Presbyopie nastupuje u myopa později a není tak výrazná, protože ztráta akomodace se zčásti kompenzuje refrakční vadou.


Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Krátkozrakost.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Presbyopie (vetchozrakost).Dalekozrakost

Dalekozraké oko, korekce spojkou

Dalekozrakost (hypermetropie). Vzdálený bod je v konečné vzdálenosti za okem. Rovnoběžné paprsky vstupující do oka se lámou do ohniska, které je za oční koulí (obr.). Je to způsobeno tím, že:

  • oční koule je příliš krátká (častější vada, vzniklá v průběhu embryonálního vývoje);
  • oko má menší lomivost optického systému než oko zdravé.

U dalekozrakosti se presbyopie projevuje mnohem dříve. S klesající akomodační schopností potřebuje časem hypermetrop i brýle do dálky. Zvláštním případem hypermetropie je afakie, což je vada způsobená vynětím čočky například pro zákal.

Vada se koriguje čočkou spojkou.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Dalekozrakost.- Punctum remotum Punctum proximum Akomodační šíře Korekce
Emetrop - 20let 0D; v nekonečnu 10D; 10cm 10 Bez korekce
Myop - 20let 2D; 0,5m 12D; 0,08m 10 -2D
Hypermetrop 20let -2D; -0,5m 8D; 0,125m 10 +2D
Emetrop 40let 0D; v nekonečnu 4D; 0,25m 4 Bez korekce


Odkazy

Související články

Zdroj