Akomodace

From WikiSkripta

Akomodace je proces, který zvětšuje zakřivení čočky a pomáhá k zaostření blízkých předmětů na sítnici oka.

Je vyvolána kontrakcí m. ciliaris, který je součástí řasnatého tělíska (corpus ciliare) v přední části tunica vasculosa bulbi.

Umožňují ji vlastnosti čočky: poddajnost jádra a pružnost (elasticita) obalu.

Akomodace – zobrazení obrazu na sítnici

Průběh zaostření[edit | edit source]

V klidu udržují napětí čočky ligamenta lentis (závěsný aparát) a čočka má v tahu plochý tvar. Stahem m. ciliaris inervovaným parasympaticky z n. oculomotorius (n. III, ncl. Edinger-Westphali) se okraje řasnatého tělíska koncentricky přiblíží, tím se uvolní tah závěsného aparátu a čočka se vlastní pružností vyklene do konvexnějšího tvaru. Zvýší se její optická mohutnost, tím i lomivost paprsků a obraz blízkého předmětu se promítá na sítnici.

Musculus ciliaris tvoří vlákna 3 směrů:

  1. fibrae meridionales – tah dopředu, uvolnění zadních vláken závěsného aparátu,
  2. fibrae circulares – svěrač, uvolnění předních vláken závěsného aparátu,
  3. fibrae radiales.

Celé řasnaté tělísko je tedy taženo dopředu a dovnitř.

Akomodační šíře[edit | edit source]

Akomodační šíře (AŠ) vyjadřuje rozdíl vzdáleností mezi blízkým a vzdáleným bodem v dioptriích.


(AS = Akomodační šíře; PP = punctum proximum (blízký bod); PR = punctum remotum (daleký bod))

U dětí a mladistvých: AŠ = 16 D

Blízký bod = bod ve vzdálenosti od oka, v níž je vidění ostré při maximální akomodaci. Vlivem věku se blízký bod od oka vzdaluje. Je to způsobeno tuhnutím čočky (presbyopie = vetchozrakost).

Vzdálený bod = bod ve vzdálenosti od oka, která je u osob s normálním zrakem v nekonečnu (bez akomodace).

Poruchy akomodace[edit | edit source]

Exces akomodace[edit | edit source]

U mladých při dlouhodobém čtení či namáhání zraku při nedostatečném osvětlení. Projevuje se nadměrnou konvergencí, myopizací oka a astenopickými obtížemi.

Spazmus akomodace[edit | edit source]

U nemocných s nekorigovanou či podkorigovanou hypermetropií nebo presbyopií při aplikaci miotik. Myopizace oka a makropsie. Hodnota refrakce může být až −10 D. Podobné příznaky se vyskytují při otravě morfinem a CO.

Insuficience akomodace[edit | edit source]

U myopů či emetropů před 40. rokem věku. Příčinou je nedostatečná kontrakce m. ciliaris. Vytváří se exces konvergence.

Obrna akomodace[edit | edit source]

Příčinou je porucha inervace, úraz oka nebo instilace cykloplegik. Obrna je spojena s mydriázou.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]

  • GANONG, William F, et al. Přehled lékařské fysiologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1995. 681 s. ISBN 80-85787-36-9.
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Praha : Grada, 2004. 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.

Zdroj[edit | edit source]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 16.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.