Oko (biofyzika)/Vady oka

From WikiSkripta

Fyziologický stav – optický systém oka je schopný vytvořit na sítnici ostrý obraz předmětu.

K tomu je třeba splnit dvě podmínky:

  • Obrazem bodu je bod
Porucha této podmínky = astigmatismus. Astigmatismus je způsoben asymetrií optické mohutnosti oka (příčinou je nejčastěji rohovka, která je nepravidelně zakřivená), tudíž se paprsky neprotnou v jednom ohnisku, ale ve dvou úsečkách.
  • Obraz vznikne přesně na sítnici (u zdravého, emetropického oka)
Vzdálený bod – vzdálenost, ve které oko vidí ostře bez akomodace (normálně je to nekonečno).
Pokud je vzdálený bod ve vzdálenosti konečné, podle umístění vzdáleného bodu rozeznáváme dva typy sférických ametropií:
Myopie.
Vzdálený bod je v konečné vzdálenosti před okem, tzn. takové oko vidí ostře jen předměty ve vzdálenosti menší, než je vzdálený bod, protože u větších vzdáleností vzniká obraz předmětu před sítnicí (optická mohutnost je příliš velká). Silná myopie je nejrozšířenější riziko pro odchlípení sítnice.
Hypermetropie.
Vzdálený bod je v konečné vzdálenosti za okem, obraz předmětů umístěných v nekonečnu vzniká za sítnicí (optická mohutnost je příliš malá).

Oko mění svou optickou mohutnost pomocí zakřivení čočky. Mírou zakřivení je tzv. blízký bod = vzdálenost, kterou oko vidí ostře při maximální akomodaci čočky. Schopnost akomodace se snižuje s věkem. Prodlouží-li se vzdálenost blízkého bodu nad konvenční zrakovou vzdálenost (d = 25cm), projeví se tento stav únavou oka při čtení – presbyopie.

Korekce vad se provádí pomocí brýlí nebo kontaktních čoček.


Korekce:

  • myopie – rozptylky
  • hypermetropie – spojky
  • presbyopie – spojky
  • astigmatismus lze korigovat pouze pravidelný – pomocí cylindrických skel – snažíme se, aby obě ohniska splynula.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]