Astigmatismus

From WikiSkripta


Astigmatismus je typ refrakční oční vady, který je způsobený asymetrií optické mohutnosti rohovky. U zdravého oka má rohovka kulatý pravidelný tvar. Přechází přes ni světlo, které se láme stejně ve všech směrech, zatímco u astigmatismu je rohovka v jedné nebo obou rovinách více či méně zakřivena. Proto se světlo dopadajíce na rohovku láme různými směry a paprsky světla se tak nespojí na sítnici do jednoho ohniska. Výsledkem je neostré a rozmazané vidění ve všech vzdálenostech. Mnohem vzácnější je astigmatismus čočky.

Smíšený astigmatizmus

Příčina astigmatismu zatím není úplně objasněna. Většina lidí se s astigmatismem narodí, ale občasně se může objevit po zranění nebo operaci oka.

Příznaky astigmatismu[edit | edit source]

Lidé s astigmatismem si často stěžují na bolest hlavy, vypětí očí, nejasné vidění, šilhání, nebo vyčerpání po úlohách, které vyžadují ostření zraku, jako je čtení nebo práce za počítačem. Protože se astigmatismus často vyskytuje s dalšími očními vadami jako je krátkozrakost (myopie) a dalekozrakost (hypermetropie), mnoho lidí ani nepozná, že ho má.

Typy astigmatismu[edit | edit source]

Složený myopický astigmatizmus

Rozeznáváme pět druhů astigmatismu:

  • Jednoduchý astigmatismus
  1. Myopický - světlo se láme do dvou ohnisek, jeden paprsek na sítnici a druhý před sítnici v jedné rovině
  2. Hypermetrický - jeden paprsek se láme na sítnici a druhý za sítnici v jedné rovině
  • Složený astigmatismus
  1. Myopický - světlo se láme do dvou rovin před sítnicí
  2. Hypermetrický - světlo se láme do dvou rovin za sítnicí
  • Smíšený astigmatismus - světlo se láme do dvou rovin, přičemž jeden paprsek je před sítnicí a druhý za sítnicí
Takto vidí titulky oko s horizontálním astigmatismem

Korekce astigmatismu[edit | edit source]

U astigmatismu nemá rohovka stejné zakřivení ve všech rovinách procházejících optickou osou. Můžeme tedy rozeznat maximální a minimální zakřivení ve dvou rovinách na sebe kolmých. Tyto roviny nazýváme hlavní meridiány. Rozdíl optické mohutnosti mezi oběma meridiány, vyjádřený v dioptriích, charakterizuje stupeň astigmatismu. Na korekci se používají torické čočky, které lomí světlo v jedné ose jinak než v druhé ose. Tím se kompenzuje asymetrický tvar rohovky.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4