Spojná čočka

Z WikiSkript

(přesměrováno z Spojka)

Spojka neboli spojná čočka je druh optické čočky, která mění rovnoběžný svazek paprsků ve sbíhavý.

Základní informace[upravit | editovat zdroj]

Rozlišujeme spojky (obecně i čočky) na tenké a tlusté.

  • Tenká spojka je taková, u níž je její tloušťka zanedbatelná ve srovnání s její ohniskovou vzdáleností f.
  • Tlustá spojka je opakem tenké tzn., že musíme s její tloušťkou již počítat. (nelze ji zanedbat)

Bereme-li v úvahu znaménkovou konvenci, jsou poloměry křivosti čočky kladné pro vypuklé plochy a záporné pro duté plochy.

Je-li n2 > n1 (např. pro čočku ve vzduchu) platí pro spojky f > 0, pro rozptylky jsou hodnoty opačné f < 0.

Matematické vztahy[upravit | editovat zdroj]

Optická mohutnost[upravit | editovat zdroj]

Převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti f se nazývá optická mohutnost M.

[math]\displaystyle{ M = \frac{1}{f} }[/math]

Jednotkou optické mohutnosti je Dioptrie [D]; 1 D je optická mohutnost čočky s ohniskovou vzdáleností 1 m. Obvykle ji používáme pro popis zobrazení tenkých čoček.

Zobrazovací rovnice pro tenkou čočku[upravit | editovat zdroj]

[math]\displaystyle{ \frac{1}{f} = \frac{1}{a}+\frac{1}{b} }[/math]


[math]\displaystyle{ f = \frac{ab}{a+ b} }[/math]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]