Mydriáza

From WikiSkripta

Heslo
Mydriáza pravé zornice

Mydriáza znamená rozšíření zornice lidského oka. Zprostředkovává m. dilatator pupillae, inervovaný sympatikem z ncl. Intermediolateralis na rozhraní krční a hrudní míchy C8–Th1.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4.