Mióza

From WikiSkripta

Heslo
Zúžení zornice u uživatele opiátů

Mióza znamená zúžení zornice lidského oka. Zprostředkovává m. sphincter pupillae, inervovaný parasympatikem z Edinger-Westphalova jádra. Mění množství světla, které dopadá na sítnici, zvýší hloubku ostrosti a usnadňuje odtok komorové vody do Schlemmova kanálu.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4.