Nervus glossopharyngeus

From WikiSkripta

nervus glossopharyngeus
jazykohltanový nerv
Devátý hlavový nerv
Devátý hlavový nerv
TA A14.2.01.135
Funkce
 • motoricky - inervace svalů patra, hltanu, m. stylopharyngeus,
 • parasympaticky - ganglion oticum, sliznice středouší
 • senzitivně - středoušní dutina, tuba auditiva, tonsily, hltan, zadní 1/3 jazyka,
 • senzoricky - zadní 1/3 jazyka - chuť
Odstup z medulla oblongata
Pokračuje z foramen jugulare
Větve
 1. nervus tympanicus
 2. ramus communicans cum ramo auriculari nervi vagi
 3. ramus communicans cum trunco sympatico
 4. ramus stylopharyngeus
 5. rami pharyngei
 6. ramus sinus carotici
 7. rami tonsilares
 8. rami linguales
Pokračuje jako po výstupu z lebky před a.carotis interna -> ke kořeni jazyka
Obraz obrny poruchy polykání, dávení, senzitivity, chuti, neuralgie n. glossopharyngeus

Nervus glossopharyngeus je devátým hlavovým nervem. Jde o smíšený nerv s motorickou, senzitivní a parasympatickou složkou. Má i senzorickou funkci, neboť vede chuťové vjemy.

Patrí spolu s n. vagus a n. accessorius do postranného zmiešaného systému. Všetky tieto nervy vystupujú z mozgového kmeňa laterálne od olivy v sulcus posterolateralis a obsahujú všetky typy vláken.

Výstup nervů na spodině IV. komory

Inervace[edit | edit source]

 • Motoricky inervuje svaly patra, faryngu a musculus stylopharyngeus. Výjimkou je m. tensor veli palatini, který inervuje n. V.
 • Parasympaticky inervuje sliznici středoušní dutiny a ganglion oticum.
 • Senzitivně inervuje středoušní dutinu, tubu auditivu, farynx, tonsily, zadní třetinu jazyka.
 • Senzoricky inervuje zadní třetinu jazyka pro chuťový vjem

Jádra[edit | edit source]

Společná pro postranní smíšený systém, tj.:

ncl. spinalis n. trigemini - končia tu viscerosenzitívne a somatosenzitívne z podnebia, stredného ucha, tonsilla palatina

Průběh kmene[edit | edit source]

Vystupuje z oblongaty, pokračuje ke společnému výstupu z lebky skrze foramen jugulare, kde má ganglion superius et inferius.

Pod spodinou lebky je uložený za a. carotis interna, nižšie prebieha medzi a. carotis interna a v. jugularis interna. Kmeň je krátky a stenčuje sa postupne.

Ide paralelne s m. stylopharyngeus nižšie a rozširuje sa, prikladá sa k m. constrictor pharyngis superior. Dosiahne až radix linguae a hlbokú časť m. styloglossus a vnára sa do jazyka.

Větve[edit | edit source]

 1. Nervus tympanicus – odděluje se v úrovni ganglion inferius a prochází vzhůru skrze canaliculus tympanicus do středoušní dutiny k promontoriu, tvoří plexus tympanicus, do kterého jde několik dalších spojek (Jacobsonova anastomóza).

N. tympanicus vedie senzitívne vlákna na inerváciu sliznice stredoušnej dutiny a steny tuba auditiva.

Parasympatikové pokračujú z plexus tympanicus do nervus petrosus minor a cez neho do ggl. oticum a potom cez ramus communicans cum nervo auriculotemporalis prejdú do n. auriculotemporalis z n. trigeminus V3 a cez neho nakoniec do gl. parotis.

N. tympanicus, po přijetí sympatické a motorické složky, směřuje do ganglion oticum již jako n. petrosus minor. Postgangliová vlákna pokračují do glandula parotis cestou n. mandibularis.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Inervace slinných žláz.
 1. Ramus communicans cum ramo auriculari nervi vagi
 2. Ramus communicans cum trunco sympatico
 3. Ramus musculi stylopharyngei - motoricky inervuje m. stylopharyngeus
 4. Rami pharyngei – motoricky inervuje horný zvierač faryngu, senzitívne sliznicu a parasympatikus inervuje drobné žliazky v sliznici. Kaudálně od m. constrictor pharyngis medius přivádí vlákna n. X a truncus sympaticus
 5. Ramus sinus carotici – sestupně jdoucí po a. carotis interna do sinus caroticus a glomus caroticum
 6. Rami tonsillares - plexus tonsillaris v okolí tonsilla palatina a sliznica okolo nej
 7. Rami linguales – inervace zadní třetiny jazyka, vedú chuťové vlákna z dorzálnej strany a senzitívna inervácia


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PETROVICKÝ, Pavel a Rastislav DRUGA, et al. Systematická, topografická a klinická anatomie : VIII. periferní nervový systém. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-108-0.


 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. s. 495 - 497. ISBN 80-247-1132-X.