Nervus glossopharyngeus

Z WikiSkript

nervus glossopharyngeus
jazykohltanový nerv
Devátý hlavový nerv
Devátý hlavový nerv
TA A14.2.01.135
Funkce
 • motoricky - inervace svalů patra, hltanu, m. stylopharyngeus,
 • parasympaticky - ganglion oticum, sliznice středouší
 • senzitivně - středoušní dutina, tuba auditiva, tonsily, hltan, zadní 1/3 jazyka,
 • senzoricky - zadní 1/3 jazyka - chuť
Odstup z medulla oblongata
Pokračuje z foramen jugulare
Větve
 1. nervus tympanicus
 2. ramus communicans cum ramo auriculari nervi vagi
 3. ramus communicans cum trunco sympatico
 4. ramus stylopharyngeus
 5. rami pharyngei
 6. ramus sinus carotici
 7. rami tonsilares
 8. rami linguales
Pokračuje jako po výstupu z lebky před a.carotis interna -> ke kořeni jazyka
Obraz obrny poruchy polykání, dávení, senzitivity, chuti, neuralgie n. glossopharyngeus

Nervus glossopharyngeus je devátým hlavovým nervem. Jde o smíšený nerv s motorickou, senzitivní a parasympatickou složku. Má i senzorickou funkci, neboť vede chuťové vjemy.

Výstup nervů na spodině IV. komory

Inervace[upravit | editovat zdroj]

 • Motoricky inervuje svaly patra, faryngu a musculus stylopharyngeus. Výjimkou je m. tensor veli palatini, který inervuje n. V.
 • Parasympaticky inervuje sliznici středoušní dutiny a ganglion oticum.
 • Senzitivně inervuje středoušní dutinu, tubu auditivu, farynx, tonsily, zadní třetinu jazyka.
 • Senzoricky inervuje zadní třetinu jazyka pro chuťový vjem

Jádra[upravit | editovat zdroj]

Společná pro postranní smíšený systém, tj.:

Průběh kmene[upravit | editovat zdroj]

Vystupuje z oblongaty, pokračuje ke společnému výstupu z lebky skrze foramen jugulare, kde má ganglion superius et inferius. Odtud sestupuje před a. carotis interna při m. stylopharyngeus a jde ventrálně k radix linguae, kde vstupuje skrze m. styloglossus.

Větve[upravit | editovat zdroj]

 1. Nervus tympanicus – odděluje se v úrovni ganglion inferius a prochází vzhůru skrze canaliculus tympanicus do středoušní dutiny k promontoriu, tvoří plexus tympanicus, do kterého jde několik dalších spojek (Jacobsonova anastomóza). N. tympanicus, po přijetí sympatické a motorické složky, směřuje do ganglion oticum již jako n. petrosus minor. Postgangliová vlákna pokračují do glandula parotis cestou n. mandibularis.
  Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Inervace slinných žláz.
 2. Ramus communicans cum ramo auriculari nervi vagi.
 3. Ramus communicans cum trunco sympatico.
 4. Ramus stylopharyngeus.
 5. Rami pharyngei – kaudálně od m. constrictor pharyngis medius přivádí vlákna n. X a truncus sympaticus.
 6. Ramus sinus carotici – sestupně jdoucí po a. carotis interna do sinus caroticus a glomus caroticum.
 7. Rami tonsilares.
 8. Rami linguales – inervace zadní třetiny jazyka.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • PETROVICKÝ, Pavel a Rastislav DRUGA, et al. Systematická, topografická a klinická anatomie : VIII. periferní nervový systém. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-108-0.
 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. s. 495 - 497. ISBN 80-247-1132-X.