Inervace slinných žláz

Z WikiSkript

Parasympatická inervace slinných žláz:

  1. Glandula parotis je inervována z ncl. salivatorius inferior (ncl. posterior n. glossopharyngei) přes ganglion oticum.
  2. Glandula submandibularis et sublingualis jsou inervovány z ncl. salivatorius superior (ncl. posterior n. facialis) přes ganglion submandibulare.


Parasympatická inervace glandula parotis[upravit | editovat zdroj]

Parasympatická vlákna cestou n. petrosus minor do ganglion oticum a po přepojení jako postgangliová cestou n. auriculotemporalis
  • viscerální motoneurony tvoří v mozkovém kmeni jádro – ncl. salivatorius inferior (ncl. posterior nervi glossopharyngei), jejich axony (pregangliová vlákna) jdou v n. glossopharyngeus a pak pokračují do jeho větve – n. tympanicus
  • n. tympanicus prochází skrze canaliculus tympanicus do středoušní dutiny, kde přijímá sympatická vlákna z plexus caroticus internus (jdou do středoušní dutiny jako nn. caroticotympanici) a tvoří s nimi plexus tympanicus, v němž je vytvořeno ggl. tympanicum pro přepojení na postgangliová vlákna určená k inervaci žlázek sliznice středoušní dutiny – ostatní pregangliová vlákna z ncl. salivatorius inferior a sympatická vlákna z plexus caroticus internus pokračují ze středoušní dutiny jako n. petrosus minor
  • n. petrosus minor se klade do sulcus nervi petrosi minoris na přední stěně pyramidy a probíhá k jejímu hrotu, kde prochází skrze synchondrosis sphenopetrosa do fossa infratemporalis na zevní basi lební, kde vstupuje do ggl. oticum (do něhož jdou dále sympatická vlákna z plexus arteriae meningeae mediae jako n. petrosus profundus minor) – průběh: n. tympanicusn. petrosus minorggl. oticum se označuje jako Jacobsonova anastomosa
  • v ggl. oticum se pregangliová vlákna přepojují na postgangliová a ta probíhají v n. auriculotemporalis a z něj jdou buď přímo jako jeho rr. parotidei do gl. parotis, nebo jdou spojkou mezi n. auriculotemporalis a n. facialis do n. facialis a z něj do gl. parotis


Parasympatická inervace glandula submandibularis et glandula sublingualis[upravit | editovat zdroj]

  • viscerální motoneurony tvoří jádro v mozkovém kmenincl. salivatorius superior (ncl. posterior n. facialis), jejich axony (pregangliová vlákna) jdou v n. facialis do canalis nervi facialis, který opouštějí jako chorda tympani, což je spojka mezi n. facialis a n. lingualis – větev z n. trigeminus, chorda jde v kanálku (canaliculus chordae tympani) spojujícím canalis n. facialis se středoušní dutinou, prochází dutinou a vystupuje z ní ve fissura petrotympanica (chorda tympani vede kromě axonů visceromotoneuronů z ncl. salivatorius sup. také dendrity pseudounipolárních buněk uložených v sensitivním ggl. geniculi – chuťové vjemy z prvních 2/3 jazyka)
  • pregangliová vlákna pokračují v n. lingualis a v jeho rr. ganglionares vstupují do ggl. submandibulare, kde se přepojují na postganliová vlákna a ta se vracejí zpět do n. lingualis, jehož dalšími větvemi jdou ke gl. sublingualis et submandibularis

Přehled[upravit | editovat zdroj]

Glandula parotis Gl. submandibularis et sublingualis
jádro ncl. salivatorius inferior (ncl. posterior nervi glossopharyngei) ncl. salivatorius superior (ncl. posterior nervi facialis)
nerv(y) vedoucí pregangliová vlákna n. glossopharyngeus – n. tympanicus – n. petrosus minor n. facialis – chorda tympani – n. lingualis
parasympatické ganglion ggl. oticum ggl. submandibulare
nerv(y) vedoucí postgangliová vlákna n. auriculotemporalis n. lingualis
cílový orgán (žláza) gl. parotis gl. submandibularis et gl. sublingualis


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]