Glandula sublingualis

From WikiSkripta

1. Gl. parotis 2. Gl. submandibularis 3. Gl. sublingualis

Glandula sublingualis (česky žláza podjazyková) je párová žláza, která leží na horní ploše m. mylohyoideus, zevně od m. geniohyoideus, m. genioglossus a m. hyoglossus. Glandula leží přímo pod sliznicí dna dutiny ústní a tím podmiňuje řasu – plica subligualis.

Žláza má drobné vývody (ductus sublinguales minores), které ústí na plica sublingualis. Často je vytvořen i velký vývod (ductus sublingualis major), který ústí samostatně nebo se spojuje s vývodem gl. submandibularis a ústí společně v caruncula sublingualis.

Histologie[edit | edit source]

Je to tuboalveolární, rozvětvená a seromucinózní žláza. Její sekret má převážně složku mucinózní. Obsahuje mucinózní tubuly vystlané mucinózními buňkami končící v Gianuzziho lunulách. Chybí zde vsunuté vývody, najdeme jen velmi krátké žíhané.

Topografie a syntopie[edit | edit source]

 • Kraniální plocha žlázy vyzdvihuje plica sublingualis.
 • Laterální plocha žlázy je obrácena k mandibule v její fovea sublingualis.
 • Mediální plocha žlázy je obrácena k extraglosálním svalům.
 • Po mediální ploše žlázy probíhá ductus submandibularis a n. lingualis.

Cévy a nervy[edit | edit source]

Histologický preparát gl. sublingualis
 • Arterie jsou větvemi ACE: a. sublingualis a a. submentalis.
 • Žíly odtékají do VJI přes v. sublingualis a v. submentalis.
 • Míza odtéká do nodi lymphatici parotidei, do nodi submandibulares a následně do nodi cervicales profundi.
 • Inervace sympatická je tvořena vlákny, které přicházejí podél tepen. Parasympatická inervace přichází z chorda tympani (n. facialis) a n. lingualis.
 • Senzitivní vlákna jsou z n. lingualis.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Inervace slinných žláz.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. 2. vydání. vydavatel, 2009. 415 s. ISBN 978-80-7262-612-0.
 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2002. 488 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.