Glandula submandibularis

Z WikiSkript

(přesměrováno z Gl. submandibularis)

Veľké slinné žľazy. Popis: 1 − glandula parotis, 2 − glandula submandibularis, 3 − glandula sublingualis.

Glandula submandibularis je seromucinózna žľaza s prevahou seróznej zložky. Je uložená v trigonum submandibulare. V niektorých prípadoch presahuje predný a zadný okraj trigona. Niekedy zasahuje aj do trigonum sublinguale a môže sa spojiť s glandula sublingualis.

Ductus submandibularis kríži n. lingualis pri zatočení na kraniálnu stranu m. mylohyoideus a pokračuje pozdĺž vnútornej strany glandula sublingualis. Vyústi v caruncula sublingualis spolu s ductus sublingualis major.

Histológia[upravit | editovat zdroj]

Glandula submandibularis je zmiešaná seromucinózna žľaza s prevahou zložky seróznej. Obsahuje serózne alveoly so vsunutými a žíhanými vývodmi, v menšom počte i mucinózne tubuly, na ktoré nasadajú skupiny seróznych buniek, ktoré pripomínajú polmesiačiky (Gianuzziho lunula).

Cievy a nervy[upravit | editovat zdroj]

Vetvy pre tepenné zásobenie idú z a. facialis a a. lingualis. Žily sa zbiehajú do v. facialis a v. lingualis. Lymfatická drenáž tejto oblasti vedie do nodi lymphatici submandibulares a z nich do hlbokých krčných uzlín.

Sympatické vlákna prichádzajú spolu s tepnami, parasympatické vychádzajú z n. facialis (n. intermedius) ako chorda tympani a z n. lingualis do ganglion submandibulare a odtiaľ rr. glandulares. Senzitívne vetvy pochádzajú z n. lingualis.

Histologická galéria[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Súvisiace články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatúra[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.