Trigonum submandibulare

Z WikiSkript

trigonum submandibulare
podčelistní trojúhelník
Červeně zvýrazněné trigonum submandibulare
Červeně zvýrazněné trigonum submandibulare
Ohraničení mediálně venter ant. m. digastrici
Ohraničení laterálně venter post. m. digastrici
Ohraničení kraniálně dolní okraj těla mandibuly
Ohraničení kaudálně m. mylohyoideus, m. hyoglossus, m. styloglossus (svaly tvoří dno)
Obsah glandula submandibularis, ductus submandibularis, v. facialis, a. facialis, n. lingualis a ganglion submandibulare, n. hypoglossus, arcus n. hypoglossi, a. lingualis, n. mylohyoideus, nodi lymphatici submandibulare


Schema trigonum submandibulare

Ohraničení[upravit | editovat zdroj]

 • Kraniálně: dolní okraj těla mandibuly;
 • mediálně: venter anterior m. digastrici;
 • laterálně: venter posterior m. digastrici;
 • spodina: m. mylohyoideus, m. hyoglossus, m. styloglossus.
 • Tractus angularis – vazivový pruh oddělující parotickou a submandibulární lóži, součást krční fascie.

Obsah[upravit | editovat zdroj]

 • Glandula submandibularis – zevně sa dotýká obou bříšek m. digastricus, mediálně vybíhá přes zadní okraj m. mylohyoideus do sublinguální krajiny;
 • ductus submandibularis – vystupuje ze žlázy směrem vpřed a vsouvá se mezi m. mylohyoideus a m. hyoglossus;
 • v. facialis – po zevním povrchu žlázy;
 • a. facialis – z trigonum caroticum navnitř od m. digastricus a stylohyoideus – mediálně od žlázy, nad horním okrajem žlázy se stáčí přes mandibulu a přidává se k žíle;
 • n. lingualis a ganglion submandibulare – probíha horní částí trigona, navnitř od okraje mandibuly, stáčí se obloukovitě vpřed a po zkřížení s ductus submandibularis vstupuje do regio sublingualis a jazyka, v oblouku je zavěšeno prasympatické ganglion submandibulare;
 • n. hypoglossus – přichází do dolní části krajiny z trigonum caroticum navnitř od venter posterior m. digastrici – prohnutý v arcus nervi hypoglossi, směřuje vpřed do regio sublingualis štěrbinou mezi m. mylohyoideus a m. hyoglossus;
 • a. lingualis – na spodině trigonum Pirogovi navnitř od m. hyoglossus – zde se podvazuje;
 • n. mylohyoideus – odděluje se z n. alveolaris inferior před jeho vstupem do foramen mandibulae a sbíhá po vnitřní ploše ramus mandibulae do horní části trigonum submandibulare, uložen navnitř od žlázy, vstupuje do předního bříška m. digastricus;
 • nodi lymphoidei submandibulares– rozložené pod okrajem dolní čelisti a kolem podčelistní žlázy, kolektory z povrchových a hlubokých vrstev všech obličejových krajín.


Trigonum arteriae lingualis Pirogovi[upravit | editovat zdroj]

 • Kraniálně: n. hypoglossus;
 • ventrálně: zadní okraj m. mylohyoideus;
 • kaudálně: venter posterior m. digastrici;
 • spodina: m. hyoglossus.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5.Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.