Béclardův úhel

From WikiSkripta

(Redirected from Angulus Béclardi)

Béclardův úhel

Béclardův úhel je místo vhodné pro chirurgické podvázání arteria lingualis. Méně častěji se a. lingualis podvazuje v trigonum Pirogovi.

Ohraničení[edit | edit source]

Úhel je sevřený mezi:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4.