Incisura scapulae

From WikiSkripta

Incisura scapulae
6 – Incisura scapulae
6 – Incisura scapulae
Ohraničení kraniálně lig. transversum scapulae superius
Ohraničení kaudálně incisura scapulae
Obsah n. suprascapularis- pod lig. transversum scapulae, vasa suprascapularia- nad lig. transversum scapulae

Incisura scapulae je zářez v margo superior lopatky. Kromě samotného anatomického označení části scapuly se ještě jedná o topografický útvar.

Ohraničení[edit | edit source]

  • Kraniálně: ligamentum transversum scapulae superius;
  • Kaudálně: incisura scapulae.

Struktury[edit | edit source]

N. suprascapularis probíhá pod ligamentum transversum scapulae.
Arteria a vena suprascapularia probíhají nad ligamentum transversum scapulae.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.