Foveola radialis

From WikiSkripta

foveola radialis
radiální jamka
Schéma foveola radialis.
Schéma foveola radialis.
Ohraničení mediálně šlacha m. extensor pollicis brevis (k ní se ještě více vpředu přikládá šlacha m. abductor pollicis longus)
Ohraničení laterálně šlacha m. extensor pollicis longus
Ohraničení proximálně retinaculum musculorum extensorum
Obsah subfasciálně: a. radialis (vydávající zde r. carpalis dors.) + vv. radiales, epifasciálně: v. cephalicar. superficialis n. radialis
Foveola radialis neboli fossa la tabatière - označeno hvězdičkou
  • Synonyma: radiální jamka, fossa la tabatière/snuffbox (podle toho, že se do ní sypal tabák ke šňupání)

Ohraničení[edit | edit source]

  • mediálně: šlacha m. extensor pollicis brevis (k ní se ještě více vpředu přikládá šlacha m. abductor pollicis longus);
  • laterálně: šlacha m. extensor pollicis longus;
  • proximálně: retinaculum musculorum extensorum;
  • dno: proc. styloideus radii, při krajní ulnární dukci os scaphoideum.

Obsah[edit | edit source]

Klinický význam[edit | edit source]

Ve foveola radialis hmatáme puls arteria radialis a zlomeniny os scaphoideum.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

  • HOLEK, Martin. Topografie horní a dolní končetiny : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 3. lékařské fakulty UK [online], ©2010. Poslední revize 23.11.2011, [cit. 26.11.2011]. ISSN 1804-3143. <http://portal.lf3.cuni.cz/clanky.php?aid=49>.

Zdroj[edit | edit source]