Arcus tendineus musculi solei

From WikiSkripta

Arcus tendineus musculi solei je šlachový oblouk, kterým m. soleus začíná od linea musculi solei tibiae. Pod ním prochází n. tibialis spolu s vasa tibialia posteriora. Toto anatomicke uspořádání má velký význam, protože při stoji nebo chůzi zabraňuje utlačení výše zmíněných útvarů při stahu m. soleus (m.triceps surae).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • Radomír Čihák, Miloš Grim. . Anatomie 1. - vydání. 2001. 497 s. ISBN 9788071699705.