Trigonum submentale

From WikiSkripta

Trigonum submentale
Schéma trigonum submentale
Schéma trigonum submentale
Ohraničení mediálně m. digastricus anterior
Ohraničení laterálně m. digastricus anterior
Ohraničení dorzálně os hyoideum
Ohraničení ventrálně protuberantia mentalis
Ohraničení kraniálně m. mylohyoideus (tvoří dno)

Trigonum submentale je menší trojúhelníková krajina uprostřed trigonum colli anterius. Středem této krajiny je možné chirurgicky proniknout hluboko do jazyka bez rizika poškození větších cévních nebo nervových struktur.

Ohraničení[edit | edit source]

Obsah[edit | edit source]

  • nodi lymphatici submentales

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.