Spatium pterygomandibulare

From WikiSkripta

Spatium pterygomandibulare
Ohraničení mediálně m. pterygoideus medialis
Ohraničení laterálně Ramus mandibulae
Ohraničení kraniálně m. pterygoideus lateralis
Obsah n. lingualis, n. et vasa alveolaria inferiora, n. mylohyoideus

Spatium pterygomandibulare je štěrbinový prostor mezi vnitřní plochou ramus mandibulae a zevní plochou m. pterygoideus medialis. Tato štěrbina se využívá při aplikaci svodné mandibulární anestezie do blízkosti foramen mandibulae.

Ohraničení Spatium pterygomandibulare

Obsah[edit | edit source]

Nachází se zde n. lingualis, n. alveolaris inferior, vasa alveolaria inferiora a počáteční úsek n. mylohyoideus.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.