Fossa temporalis

From WikiSkripta

fossa temporalis
jáma spánková
Fossa temporalis
Fossa temporalis
Ohraničení mediálně squama o. temporalis
Ohraničení laterálně arcus zygomaticus, fascia temporalis
Ohraničení ventrálně facies temporalis o.zygomatici
Ohraničení kraniálně linea temporalis superior
Ohraničení kaudálně crista infratemporalis o. sphenoidalis
Obsah M. temporalis, nn. temporales, aa. temporales prof., a. temporalis media, r. zygomaticotemporalis n. zygomatici, lalok tukového tělesa
Fossa temporalis

Fossa temporalis (jáma spánková) je lehké prohloubení lebky a nachází se na její boční straně. Je celé vyplněné musculus temporalis.

Ohraničení[edit | edit source]

Mediálně: squama o. temporalis
Laterálně: arcus zygomaticus, fascia temporalis
Ventrálně: facies temporalis o.zygomatici
Kraniálně: linea temporalis superior
Kaudálně: crista infratemporalis o. sphenoidalis

Průchody[edit | edit source]

Foramen zygomaticotemporale

  • n. zygomaticus

Obsah[edit | edit source]

  1. M. temporalis
  2. Nn. temporales
  3. Aa. et vv. temporales prof. ant et post.
  4. A. et vv. temporalis media
  5. R. zygomaticotemporalis n. zygomatici
  6. Lalok tukového tělesa: Zajišťuje spojení temporální a infratemporální jámy a to umožňuje přímé šíření infekce.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. s. 201. ISBN 978-80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. s. 9. ISBN 978-80-7262-179-8.