Fossa temporalis

Z WikiSkript

fossa temporalis
jáma spánková
Fossa temporalis
Fossa temporalis
Ohraničení mediálně squama o. temporalis
Ohraničení laterálně arcus zygomaticus, fascia temporalis
Ohraničení ventrálně facies temporalis o.zygomatici
Ohraničení kraniálně linea temporalis superior
Ohraničení kaudálně crista infratemporalis o. sphenoidalis
Obsah M. temporalis, nn. temporales, aa. temporales prof., a. temporalis media, r. zygomaticotemporalis n. zygomatici, lalok tukového tělesa


Fossa temporalis

Fossa temporalis (jáma spánková) je lehké prohloubení lebky a nachází se na její boční straně.

Ohraničení[upravit | editovat zdroj]

Mediálně: squama o. temporalis
Laterálně: arcus zygomaticus, fascia temporalis
Ventrálně: facies temporalis o.zygomatici
Kraniálně: linea temporalis superior
Kaudálně: crista infratemporalis o. sphenoidalis

Průchody[upravit | editovat zdroj]

Foramen zygomaticotemporale

  • n. zygomaticus

Obsah[upravit | editovat zdroj]

  1. M. temporalis
  2. Nn. temporales
  3. Aa. temporales prof.
  4. A. temporalis media
  5. R. zygomaticotemporalis n. zygomatici
  6. Lalok tukového tělesa: Zajišťuje spojení temporální a infratemporální jámy a to umožňuje přímé šíření infekce.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie I. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. s. 201. ISBN 978-80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. s. 9. ISBN 978-80-7262-179-8.