Canalis carpi

From WikiSkriptaCanalis carpi
karpální tunel
Příčný řez karpálním tunelem
Příčný řez karpálním tunelem
Ohraničení dorzálně karpální kůstky
Ohraničení ventrálně retinaculum flexorum
Přechází v střední osteofasciální prostor dlaně
Obsah m. flexor carpi radialis, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus, n. medianus


Karpální tunel (canalis carpi) je průchod z předloktí do středního osteofasciálního prostoru dlaně. Dorsálně, ulnárně i radiálně je ohraničený karpálními kostmi, ventrálně pak retinaculum flexorum rozepjaté mezi eminentia carpi ulnaris (tvořená os pisiforme et hamulus ossis hamati) a eminentia radialis (tvořená tuberculum ossis scaphoidei et trapezii). Obsahem je devět šlach flexorů a nervus medianus.

Průchod je rozdělen na dvě části:

  1. radiální – prochází jí tendo musculi flexoris carpi radialis ve vlastní synoviální pochvě
  2. ulnární – prochází jí tendines musculi flexoris digitorum superficialis a tendo musculi flexoris digitorum profundi (zavzaty ve společné vagina synovalis, retinaculum flexorum pak plní vlastně funkci vagina fibrosa), šlacha m. flexor pollicis longus (ve vlastní vagina synovialis) a nervus medianus

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

  • HOLEK, Martin. Topografie horní a dolní končetiny : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 3. lékařské fakulty UK [online], ©2010. Poslední revize 23.11.2011, [cit. 26.11.2011]. ISSN 1804-3143. <http://portal.lf3.cuni.cz/clanky.php?aid=49>.

Zdroj[edit | edit source]