Trigonum omoclaviculare

From WikiSkripta


Trigonum omoclaviculare
Boční pohled na krk a jeho struktury
Boční pohled na krk a jeho struktury
Ohraničení ventrálně musculus sternocleidomastoideus
Ohraničení kraniálně venter inferior musculi omohyoidei
Ohraničení kaudálně clavicula
Obsah vasa subclavia, angulus venosus, ductus thoracicus (vlevo), ductus lymphaticus dexter (vpravo), plexus brachialis, nodi lymphoidei supraclaviculares (Virchow-Troiser), n. phrenicus, a. cervicalis ascendens, v. vertebralis anterior, a. transversa cervicis, vasa suprascapularia, nn. supraclaviculares, v. jugularis externa

Trigonum omoclaviculare je malá topografická oblast na krku, zároveň je součástí většího celku regio cervicalis lateralis.

Ohraničení[edit | edit source]

Kraniálně je trojúhelník ohraničen dolním bříškem omohyiodeu (venter inferior musculi omohyoidei). Kaudálně tento prostor vymezuje clavicula a ventrálně musculus sternocleidomastoideus.

Obsah[edit | edit source]

Trojúhelníkem prochází několik cév:

  • vasa subclavia,
  • vasa suprascapularia,
  • arteria cervicalis ascendens,
  • arteria transversa cervicis,
  • vena jugularis externa,
  • angulus venosus.

Dále jím prochází lymfatické cévy a uzliny:

  • ductus thoracicus (vlevo),
  • ductus lymphaticus dexter (vpravo),
  • nodi lymphoidei supraclaviculares (Virchow-Troiser).

Trojúhelník obsahuje také nervy:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.