Foramen ischiadicum minus

From WikiSkripta

Foramen ischiadicum minus
Foramen ischiadicum minus, pohled na pánev
Foramen ischiadicum minus, pohled na pánev
Ohraničení mediálně lig. sacrotuberale
Ohraničení laterálně incisura ischiadica minor ossis coxae
Ohraničení dorzálně lig. sacrotuberale
Ohraničení ventrálně incisura ischiadica minor ossis coxae
Navazuje na pánevní prostor
Obsah n. pudendus, a. et v. pudenda interna, m. obturator internus
schéma průchodu n. pudendus skrz foramen ischiadicum minus

Foramen ischiadicum minus je otvor vedoucí z pánve mezi ligamentum sacrotuberale (dorzální a mediální ohraničení) a incisura ischiadica minor ossis coxae (ventrální a laterální ohraničení).

Prochází tudy:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.