Fossa iliopectinea

From WikiSkripta

fossa iliopectinea
Fossa iliopectinea v hloubce trigonum femorale
Fossa iliopectinea v hloubce trigonum femorale
Ohraničení mediálně m. pectineus
Ohraničení laterálně m. iliopsoas
Ohraničení dorzálně fascia iliopectinea
Navazuje na lacuna vasorum
Obsah a. femoralis, v. femoralis

Fossa iliopectinea, jamka v proximální části stehna na přední straně ležící v hloubce trigonum femorale, je topografický prostor, který je ohraničen m. iliopsoas (laterálně), m. pectineus (mediálně) a fascia iliopectinea (dorzálně tvoří dno mezi oběma svaly). Probíhají v něm struktury z lacuna vasorum tříselné krajiny – a. femoralis společně s v. femoralis.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. 516 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.

Externí odkazy[edit | edit source]