Topografické útvary zad

Z WikiSkript


Medzi topografické útvary chrbta (č. zad) zaraďujeme: canalis vertebralis, trigonum lumbale inferius, trigonum lumbale superius a trigonum suboccipitale.

Canalis vertebralis[upravit | editovat zdroj]

Chrbticový kanál (č. páteřní kanál, lat. canalis vertebralis) je trubicovitý priestor, ktorý je tvorený stavcovými (č. obratlovými) otvormi (foramina vertebralia) krčných, hrudných a bedrových stavcov.

Jeho obsahom je najmä miecha jej vonkajšie obaly a cievy.

Ohraničenie topografického útvaru:

 • kraniálne − foramen magnum,
 • kaudálne − hiatus sacralis,
 • ventrálne − telá stavcov a medzistavcové platničky (ploténky),
 • dorzálne − stavcové oblúky, ich laminae a ligg. interarcualia (flava).
Trigonum lumbale inferius


Trigonum lumbale inferius[upravit | editovat zdroj]

Trigonum lumbale inferius (seu Petiti) sa nachádza nad hrebeňom kosti panvovej (crista iliaca). Jeho obsahom môžu byť dolné bedrové hernie (prietrže, ľud. pruhy, č. kýly), tvoria až 5 % týchto hernií.

Ohraničenie:

 • kaudálne − crista iliaca kosti panvovej,
 • mediálne − musculus latissimus dorsi,
 • laterálne − musculus obliquus externus abdominis,
 • dno − musculus obliquus internus abdominis.


Trigonum lumbale superius[upravit | editovat zdroj]

Trigonum lumbale superius (Grynfeltti seu Lesshafti) je miestom priestupu bedrových hernií (až 95 %). Ďalším obsahom topografického miesta je nervus iliohypogastricus, nervus subcostalis et vasa subcostalia. Iný názov pre tento útvar je tetragonum Krausei (v prípade, že do jeho ohraničenia počítame kraniolaterálne umiestnené 12. rebro).

Ohraničenie:

 • kraniálne − musculus serratus posterior inferior,
 • mediálne − musculus iliocostalis lumborum,
 • laterálne − musculus obliquus internus abdominis,
 • strop − musculus latissimus dorsi.


Trigonum suboccipitale[upravit | editovat zdroj]

trigonum suboccipitale
trigonum arteriae vertebralis
Ohraničení mediálně musculus rectus capitis major
Ohraničení laterálně musculus obliquus capitis superior
Ohraničení kaudálně musculus obliquus capitis inferior
Obsah arteria vertebralis, nervus suboccipitalis, nervus occipitalis major

Trigonum suboccipitale sa nachádza v regio cervicalis posterior (regio nuchae). Obsahuje štruktúry arteria vertebralis, nervus suboccipitalis, nervus occipitalis major.

Ohraničenie :

 • mediálne − musculus rectus capitis major,
 • laterálne − musculus obliquus capitis superior,
 • kaudálne − musculus obliquus capitis inferior.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.