Topografické útvary zad

From WikiSkripta


Medzi topografické útvary chrbta (č. zad) zaraďujeme: canalis vertebralis, trigonum lumbale inferius, trigonum lumbale superius a trigonum suboccipitale.

Canalis vertebralis[edit | edit source]

Chrbticový kanál (č. páteřní kanál, lat. canalis vertebralis) je trubicovitý priestor, ktorý je tvorený stavcovými (č. obratlovými) otvormi (foramina vertebralia) krčných, hrudných a bedrových stavcov.

Jeho obsahom je najmä miecha jej vonkajšie obaly a cievy.

Ohraničenie topografického útvaru:

 • kraniálne − foramen magnum,
 • kaudálne − hiatus sacralis,
 • ventrálne − telá stavcov a medzistavcové platničky (ploténky),
 • dorzálne − stavcové oblúky, ich laminae a ligg. interarcualia (flava).
Trigonum lumbale inferius


Trigonum lumbale inferius[edit | edit source]

Trigonum lumbale inferius (seu Petiti) sa nachádza nad hrebeňom kosti panvovej (crista iliaca). Jeho obsahom môžu byť dolné bedrové hernie (prietrže, ľud. pruhy, č. kýly), tvoria až 5 % týchto hernií.

Ohraničenie:

 • kaudálne − crista iliaca kosti panvovej,
 • mediálne − musculus latissimus dorsi,
 • laterálne − musculus obliquus externus abdominis,
 • dno − musculus obliquus internus abdominis.


Trigonum lumbale superius[edit | edit source]

Trigonum lumbale superius (Grynfeltti seu Lesshafti) je miestom priestupu bedrových hernií (až 95 %). Ďalším obsahom topografického miesta je nervus iliohypogastricus, nervus subcostalis et vasa subcostalia. Iný názov pre tento útvar je tetragonum Krausei (v prípade, že do jeho ohraničenia počítame kraniolaterálne umiestnené 12. rebro).

Ohraničenie:

 • kraniálne − musculus serratus posterior inferior,
 • mediálne − musculus iliocostalis lumborum,
 • laterálne − musculus obliquus internus abdominis,
 • strop − musculus latissimus dorsi.


Trigonum suboccipitale[edit | edit source]

trigonum suboccipitale
trigonum arteriae vertebralis
Ohraničení mediálně musculus rectus capitis major
Ohraničení laterálně musculus obliquus capitis superior
Ohraničení kaudálně musculus obliquus capitis inferior
Obsah arteria vertebralis, nervus suboccipitalis, nervus occipitalis major

Trigonum suboccipitale sa nachádza v regio cervicalis posterior (regio nuchae). Obsahuje štruktúry arteria vertebralis, nervus suboccipitalis, nervus occipitalis major.

Ohraničenie :

 • mediálne − musculus rectus capitis major,
 • laterálne − musculus obliquus capitis superior,
 • kaudálne − musculus obliquus capitis inferior.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.