Míšní cévy

From WikiSkripta

Míšní cévy můžeme rozdělit na tepny a žíly.

Tepny[edit | edit source]

  • Podélné aa. spinales − větve a. vertebralis.
  • Segmentální rami spinales − větve a. vertebralis, a. cervicalis ascendens, a. cervicalis profunda, aa. intercostales, aa. lumbales, a. iliolumbalis, aa. sacrales laterales.

Rami spinales probíhají podél míšních nervů a vstupují s nimi skrz foramina intervertebralia do páteřního kanálu. Po proražení dura mater spinalis se dělí na 2 větve: a. radicularis anterior et posterior. Zásobují především přední resp. zadní míšní kořeny. Některé silnější větve anastomozují s podélně probíhajícimi aa. spinales − např. a. spinalis magna – Adamkiewiczova tepna.

  • A. spinalis anterior vzniká spojením pravé a levé a. vertebralis. Sestupuje míchou podél fissura mediana anterior na přední ploše míchy.
  • Aa. spinales posteriores jsou taktéž větvemi a. vertebralis a sestupují po zadní ploše míchy poblíž pravých a levých zadních míšních kořenů.

Žíly[edit | edit source]

Jejich uspořádaní je podobné tepnám. Z žil probíhajícich v pia mater je krev odváděna radikulárními žilami do epidurálních žilních pletení – plexus venosi vertebrales interni. Z nich se krev dostává do plexus venosi vertebrales externi a následně do vv. vertebrales, vv. cervicales profundae, vv. intercostales, vv. lumbales a vv. sacrales laterales.


1. posterior spinal vein
2. anterior spinal vein
3. posterolateral spinal vein
4. radicular (or segmental medullary) vein
5. posterior spinal arteries
6. anterior spinal artery
7. radicular (or segmental medullary) artery

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • DRUGA, Rastislav a Miloš GRIM. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vydání. Praha : Galén; Karolinum, 2011. 219 s. ISBN 978-80-7262-706-6.