Míšní obaly

Z WikiSkript

Míšní obaly a jejich prostory

Páteřní mícha (medulla spinalis) je – stejně jako mozek – obalena následujícími obaly:

 1. Dura mater spinalis – tvrdá plena míšní.
 2. Arachnoidea spinalis – pavučnice.
 3. Pia mater spinalis – měkká plena míšní.

Dura mater spinalis[upravit | editovat zdroj]

 • Tvořena hustým kolagenním vazivem a upravena do podoby vaku – sacus durae matris spinalis.
 • Vak začíná kolem foramen magnum a pokračuje až k tělu S2, kde se sbíhá do kuželovitého zakončení. Z konce vaku se ještě odděluje a až na kostrč pokračuje vazivové filum terminale externum.
 • Spatium epidurale – prostor mezi sacus durae matris a endorhachis (periost páteřního kanálu). Tento prostor je vyplněn řídkým vazivem a tukem, jsou zde cévní pleteně – plexus venosi vertebrales interni.
 • Až k endorhachis dosahují jen výchlipky dura mater doprovázející kořeny spinálních nervů až do foramina intervertebralia.
 • Spatium subdurale – fyziologicky pouze štěrbina, významné až při úrazu a následném krvácení (krev z povrchových žil mozku nebo ze žilních sinů vytvoří hematom mezi dura mater a arachnoideou, tento hematom zvětší a "vytvoří" subdurální prostor).

Arachnoidea spinalis[upravit | editovat zdroj]

 • Tvořena vazivem z kolagenních a retikulárních vláken.
 • Uvnitř sacus durae matris, přiložena na jeho vnitřní stěnu.
 • Spatium subarachnoideum – mezi arachnoideou a pia mater, obsahuje drobné vazivové trámečky které propojují arachnoideu a pia mater. Trámečků je zde vytvořeno méně než v dutině lebeční. Spatium subarachnoideum je vyplněno likvorem.
 • Jako vrstva plochých buněk obaluje míšní nervy a doprovází je celou cestu až k receptorovým tělískům, kde přechází do jejich obalů.

Pia mater spinalis[upravit | editovat zdroj]

 • Tvořena jemným vazivem.
 • Těsně přiložená k povrchu míchy. Obaluje i cévy, které ji pronikají, a doprovází je dovnitř CNS.
 • Silnější než pia mater cranialis, doprovází kořeny míšních nervů do foramina intervertebralia (viz dura mater).
 • Ligamenta denticulata – závěsný aparát míchy, 20–23 vazivových výběžků spojujících míchu s arachnoideou a následně i s dura mater spinalis. Udržují správnou polohu páteřní míchy uvnitř sacus durae matris při různých pohybech páteře.
 • Subarachnoideové septum – vazivová sagitální přepážka ve střední čáře (místy neúplná), míří dorzálně.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o, 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.
 • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.