Medulla spinalis

From WikiSkripta

Páteřní mícha tvoří centrum pro jednoduché reflexy. Probíhá páteřním kanálem ve výši C1–L2 (délka 40–50 cm) a je obalena míšními obaly. Plní reflexní a převodní funkce. Vystupují z ní přední a zadní míšní kořeny, které se následně spojují v nervový svazek. Mícha obsahuje smíšená vlákna (motorická a senzitivní) a vegetativní vlákna.

Anatomie míchy[edit | edit source]

Chipaultovo pravidlo

Ve výšce C2–T2 je ztluštění – intumescentia cervicalis a ve výšce T12–L1 intumescentia lumbosacralis (lumbalis).

Mícha je rozdělena na míšní segmenty. Míšní segment je úsek míchy, ze kterého se sbíhá 1 pár míšních nervů (celkem 31 párů míšních nervů – 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 1 kostrční). Kaudálně se kuželovitě zužuje do conus medullaris, jehož hrot sahá do L1–L2 následně pokračuje jako svazek nervů, který nazýváme cauda equina.

Stavba míšní hmoty[edit | edit source]

Bílá hmota
 • Funiculus lateralis, anterior a posterior – provazce, v nichž vedou nervová vlákna směrem nahoru a dolů.
 • Fissura mediana anterior – přední zářez mezi předními rohy.
 • Sulcus medianus posterior (zadní zářez).
 • Sulcus anterolateralis – vystupují z něj vlákna předních kořenů míšních.
 • Sulcus posterolateralis – výstup vláken zadních kořenů míšních.
Na zadním kořenu míšním se nachází uzlina ganglion spinale (obaluje těla senzitivních neuronů).
Šedá hmota
Uspořádána do tvaru H, tvořená nakupením neuronů, vytváří přední a zadní rohy míšní. Postranní rohy míšní vytváří sloupce columnae anteriores, laterales a posteriores (přední obsahují motoneurony, postranní vegetativní neurony, zadní spojovací neurony). Středem vede míšní kanál – canalis centralis.

Míšní reflexy[edit | edit source]

Schéma větvení míšního nervu

Na úrovni míchy mohou probíhat míšní reflexy. Mícha zajišťuje vyprazdňování močového měchýře a konečníku. Anatomickým základem reflexu je reflexní oblouk. Mícha je podřízena ve své činnosti mozku, je vývojově nejnižším reflexním ústředím, její přerušení znamená výpadek reflexů.

5 částí
 1. receptor, čidlo;
 2. dostředivá dráha (senzitivní);
 3. CNS;
 4. odstředivá dráha (motorická);
 5. efektor.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Míšní reflexy.

Míšní kořeny[edit | edit source]

Kořenová vlákna, fila radicularia ventralia, vycházejí ze sulcus ventrolateralis a spojují se do předních míšních kořenů – radices anteriores. Z dorzální části míchy vystupují fila radicularia dorsalia a spojují se do zadních míšních kořenů – radices dorsales. Kořeny vstupují do foramen intervertebrale a spojují se do nervus spinalis.

Přední kořeny míšní vedou odstředivá vlákna, zadní kořeny míšní dostředivá vlákna. Z hlediska funkce jsou přední míšní kořeny motorické a zadní míšní kořeny senzitivní.

Míšní nervy[edit | edit source]

Plexus cervicalis (C1–C4) – senzitivně inervuje kůži hlavy a nadklíčkovou oblast, motoricky inervuje svaly krku (např. n. phrenicus).
Plexus brachialis (C4–Th1) – inervace horní končetiny (např. n. radialis, n. ulnaris).
Hrudní nervy – prochází uvnitř mezižeberních prostorů, netvoří žádné pleteně. Inervují stěnu hrudníku.
Plexus lumbalis (L1–L5) – inervace kůže a svalů břicha, stehen a pánve.
Plexus sacralis (S1–S5) – inervuje zadní stranu stehna, hýždě, bérec a nohu. Do této pleteně náleží nejtlustší nerv v lidském těle n. ischiadicus.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Plexus cervicalis.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Plexus brachialis.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hrudní nervy.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Plexus lumbalis.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Plexus sacralis.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. ANATOMIE 3. Druhé, upravené a doplněné vydání. Praha : Grada, 2004. 692 s. ISBN 80-247-1132-X.