Hrudní nervy

From WikiSkripta

Laterální pohled

Hrudní nervy vystupují jako rami anteriores nervorum thoracicorum z úseků hrudní míchy Th1–Th12. Jsou to tedy přední větve míšních nervů, které si zachovávají segmentové uspořádání v celém hrudníku a netvoří plexy (pletence). Nazývají se nervi intercostales (v mezižeberních prostorech) a nervus subcostalis (pod 12. žebrem).

Nervi intercostales[edit | edit source]

Schéma hrudních segmentů

Hrudní nervy mají po výstupu z páteřní míchy své klasické větve:

 • r. anterior et posterior,
 • r. meningeus – větev pro míšní obaly,
 • r. communicans albus – komunikující větev s truncus sympatikus,
 • r. communicans griseus – po přepojení v sympatiku zpět do míšního nervu.

Hrudní nervy jsou smíšeného typu a probíhají v každém mezižebří stejnou cestou se stejným způsobem větvení. N. intercostalis se tak po výstupu z foramen intervertebrale připojuje k průběhu v. et a. intervertebralis a tyto tři útvary jdou společně nad sebou při sulcus costae − v pořadí kraniálně žíla, pod ní tepna a poslední nerv. Mezižeberní nervy jsou na vnitřní straně mezižebří a jsou kryty nitrohrudní fascií. Ve svém průběhu vstupují mezi mm. intercostales interni a intimi.

Th1 hrudní nerv vybíhá většinou svých vláken v plexus brachialis, naopak Th12 hrudní n. subcostalis jde mezi svaly břišní stěny (m. obliquus abdominis internus a m. transversus abdominis).

Větve hrudních nervů jsou:

 • Rr. musculares – inervují mm. intercostales externi, interni et intimi, m. transversus thoracis, mm. serrati posteriores superiores et inferiores a mm. levatores costarum;
  • od VII. mezižeberního nervu nn. intercostales prostupují vpředu z mezižebří a jdou ke svalům břišní stěny. Přitom je inervují.
 • Rr. cutanei – inervují kůži hrudníku a břicha, vystupují jako:
  • Rr. cutanei laterales – v oblasti II.–VIII. mezižeberního nervu do podkoží v přibližné přední axilární čáře. Kromě hrudníku a břicha inervují kůži prsu.
  • Rr. cutanei anteriores – I.–VI. a n. subcostalis, jdou do podkoží skrze pochvu m. rectus abdominis k inervační oblasti mezi medioklavikulárními čarami.
 • Rr. pleurales et peritoneales – sensitivní inervace nástěnné pleury a peritonea. Tato inervace je bohatá a proto jsou pleura s peritoneem velmi citlivé.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. s. 529. ISBN 80-247-1132-X.